Як створити інформаційну систему.

Інформаційна система являє собою сукупність раціонально алгорітмізірованних методів і засобів роботи з великими обсягами інформації. Вона використовується для зберігання, обробки, аналізу та видачі інформації і включає в себе також і персонал, який би її працездатність і експлуатацію. Створити інформаційну систему можна на будь-якому рівні і використовувати як на рівні держави, так і на рівні підприємства.
Інструкція
1
Почніть створення інформаційної системи з передпроектного обстеження. Проведіть попередній збір матеріалів для проектування. Проаналізуйте ті цілі, які стоять перед вами, і завдання, які має вирішувати інформаційна система, сформуйте вимоги до неї. Вивчіть об'єкт автоматизації, виберіть і розробіть варіанти концепції інформаційної системи.
2
Вивчіть і проаналізуйте зібрані матеріали, розробіть технічну документацію, що регламентує створювану інформаційну систему . Створіть і затвердив техніко-економічне обґрунтування, розробіть і затвердите технічне завдання на проектування.
3
На етапі попереднього проектування розгляньте існуючі проектні рішення з усіх аспектів розробки інформаційної системи, виберіть оптимальні. Визначте склад всіх компонентів і докладно опишіть їх. Розробіть, оформите і затвердите технічний проект.
4
Проведіть детальне проектування. Виберіть і розробіть використовувані математичні методи і алгоритми програм, продумайте структуру баз даних. Підготуйте документацію, договори на розробку та встановлення програмних продуктів. Передбачте можливість навчання персоналу розробниками і можливість підтримки та оновлення програмного забезпечення. Спільно з розробниками виберіть необхідний для вирішення ваших завдань комплекс технічних засобів, розробіть документи на їх поставку і установку.
5
Отримайте і встановіть технічні засоби, проведіть тестування і доведення програмного забезпечення, отримаєте і встановіть остаточну його версію. Розробіть інструкції по експлуатації інформаційної системи як для адміністратора і програмістів, так і для персоналу, який забезпечуватиме функціонування інформаційної системи. Напишіть посадові інструкції для персоналу.
6
Введіть інформаційну систему в дослідну експлуатацію, протестуйте роботу технічних і програмних засобів. Поповніть персонал, забезпечте його сертифікацію, підтверджуючу допуск до роботи і відповідну кваліфікацію. Проведіть виробничі випробування роботи всієї інформаційної системи і всіх її компонентів в цілому. Здайте систему в експлуатацію, підписавши всі необхідні для цього документи, акти приймання-здачі робіт.