Як знайти індуктивний опір.

При роботі з пристроями, забезпеченими генераторами, часто доводиться визначати величину індуктивного опору. Першочергова причина тому, безумовно, поломка, але шукати величину доведеться і в тому випадку, якщо ви вирішите підключити якийсь додатковий пристрій.
Інструкція
1
Індуктивне опір X (L) утворюється в результаті зміни ЕРС (електрорушійної сили) самоиндукции в окремому елементі електричного кола. Так, у напрямку до наростаючого току від генератора направляється ток самоиндукции котушки, який утворюється під дією зміни як його самого, так і його магнітного поля. Ці дві сили взаємодіють і протидіють одна одній. Індуктивне опір - і є ця протидія струмів самоіндукції котушки і генератора.
2
При постійній напрузі в котушці (тобто коли w дорівнює 0) індуктивне опір також дорівнює 0. При змінному струмі котушки індуктивності створюють йому реактивне опір , використовуючи для освіти як фільтрів, так і запам'ятовуючих елементів, причому в кожному конкретному випадку для створення певного протидії та перетворення електричних сигналів котушки підбирають індивідуально.
3
Щоб подолати це опір , йде частково енергія змінного струму генератора. Ось ця енергія і переходить після перетворення повністю в енергію магнітного поля котушки. При зменшенні струму генератора на котушці магнітне поле аналогічно зменшуватиметься, при цьому виробляючи індукцію. Після цього струми - самоиндукции і регресний - від генератора йтимуть однонаправленно. Напруга, яка генератор докладає до котушки, випереджає потік електроенергії на певний кут, величина якого прямо залежить від активного і індуктивного опору, але ніколи не перевищує кут в 90 градусів.
4
Індуктивне опір є завжди реактивним, воно не викликає втрату енергії без повернення, т.к. енергетичний потік, який був витрачений генератором для придушення протилежно спрямованої дії струму самоіндукції котушки без втрат повертається в електричний ланцюг як енергія електроструму.
5
Рівень індуктивного опору безпосередньо залежить від величини індуктивності L, частоти протікає в електричному ланцюзі струму W і його частоти f і виражається в Омах. У вигляді формули цей взаємозв'язок виражається таким чином: X (L) = w L = 2П f L, де П - це величина, що дорівнює 3,1415 ... Так як X (L) знаходиться в прямій залежності від f, то воно має все більшого значення при збільшенні цього показника, на відміну від ємнісного опору, що має зворотну залежність від f.