Як знайти проекцію точки на площину. можна отримати проекцію точки на площині, якщо ….

Метод проекцій є основою теорії побудови креслярських зображень в інженерній графіці. Найчастіше він використовується, коли необхідно знайти зображення тіла у вигляді його проекції на площині або отримати дані про його положення в просторі.
Інструкція
1
В багатовимірному просторі будь-яке зображення об'єкта на площині можна отримати за допомогою проекції. Однак не варто судити про геометричній формі тіла або про форму найпростіших образів в геометрії на основі однієї проекції точки . Найповнішу інформацію про зображення геометричного тіла дає кілька проекцій точок. Для чого використовують проекції точок тіла мінімум в двох площинах.
2
Наприклад, необхідно побудувати проекцію точки А. Для цього розташуйте дві площини перпендикулярно один одному. Одну -горизонтальна, називаючи її горизонтальної площиною і позначаючи все проекції елементів з індексом 1. Другу - вертикально. Назвіть її, відповідно, фронтальної площиною , а проекціям елементів присвойте індекс 2. Обидві ці площині вважайте нескінченними і непрозорими. Лінією їх перетинів стає вісь координат ОХ.
3
Потім прийміть як факт, що простір між площинами проекції умовно ділиться на чверті. Ви знаходитесь в першій чверті і бачите тільки ті лінії і точки , які знаходяться в цій області двогранного кута.
4
Суть процесу проектування полягає в проведенні променя через задану точку, поки промінь не зустрінеться з площиною проекцій. Даний метод отримав назву методу ортогонального проектування. Згідно з ним, опустіть з точки А перпендикуляр на горизонтальну і фронтальну площину. Підставою цього перпендикуляра якраз і буде горизонтальна проекція точки А1 або фронтальна проекція точки А2. Таким чином, ви отримаєте положення цієї точки в просторі заданих площин проекцій.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=d-6aF5F2Q9k
Зверніть увагу
На основі методу проекції ви можете знайти проекцію не однієї, а декількох точок фігури. І якщо з'єднаєте їх лініями на кресленні, отримаєте проекцію цієї фігури в декількох площинах.