Як порахувати місткість ринку.

Ємність ринку - показник, який характеризує платоспроможний попит на конкретний товар при сформованих економічних умовах. Він стане в нагоді в оцінці поточної ситуації, аналізі можливостей і плануванні подальших шляхів розвитку.
Інструкція
1
Ємність ринку може бути знайдена в натуральному і грошовому вираженні. У першому випадку під показником мається на увазі кількість виробленого/проданого товару за певний період часу. Наприклад, за 2011 рік в Ленінському районі заготовлено 10600 т зерна, значить, в ємність ринку зерна Ленінського району в натуральному вираженні дорівнює 10 600 т/рік. Якщо кожна тонна зерна була продана за ціною 20 тисяч рублів, то в грошовому вираженні показник склав 212 000 тисяч. В аналізі та плануванні економічної діяльності часто оцінюються обидва варіанти, що дозволяє створити повноцінну картину розвитку галузі в регіоні/області/населеному пункті.
2
Щоб дізнатися ємність ринку в грошовому вираженні, спочатку порахуйте кількість реалізованого товару, щодо якого передбачається знайти показник. Традиційно до уваги береться річний інтервал часу, але можна орієнтуватися на місяць або, наприклад, квартал.
3
Визначте вартість товару в рублях. Якщо немає конкретного значення, візьміть усереднене, а краще - число, опубліковане в офіційних статистичних збірниках, якщо такий варіант застосуємо.
4
Підставте отримані значення в формулу: Е = М * С, де Е - ємність ринку; М - кількість реалізованого товару; С - вартість товару.
5
Щоб знайти ємність ринку щодо національних товарів, знадобляться показники імпорту та експорту. Їх потрібно підставити у формулу: Е = Ов + Оі - Ое, Де Е - ємність ринку; Ов - обсяг виробництва; Оі - обсяг імпорту; Ое - обсяг експорту.
6
Дізнатися значення показника можна на основі методу експертних оцінок, які публікуються в періодичних виданнях, наприклад: - «Проблеми сучасної економіки» http://www.m-economy.ru/;- «Економічні Науки» http://ecsn.ru/;- «Корпоративний менеджмент» http://www.cfin.ru/.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=JVtZys4LL8M
На даному етапі розвитку ринкових відносин практично для кожного підприємства стає важливим знання оптимального обсягу продажів товарів, робіт або послуг.
Вам знадобиться
  • Загальні знання економічного аналізу
Інструкція
1
Для початку необхідно визначитися з тим, що означає поняття «обсяг продажів». Обсяг продажів є комплексним поняттям, яке включає в себе весь обсяг виручки, отриманої підприємством за продаж товарів, робіт або послуг за звітний період. Для точного визначення обсягу продажів необхідно спиратися на поняття чистого обсягу продажів. Чистий обсяг продажів буде дорівнює загальній вартості реалізованих товарів, робіт або послуг з вирахуванням реалізованих товарів, робіт або послуг в кредіт.В першу чергу для розрахунку обсягу продажів розглянемо загальну формулу обчислення даного значення: Rt (P) = TxP, де: Rt - загальна виручка; P - обсяг випуску; T - кількість проданої продукціі.Із даної формули випливає те, що Rt (загальна виручка) повністю залежить від обсягу випуску (P) товарів, робіт чи послуг і ціни (T) на них.
2
Але якщо розглядати приклад фірми, що має досконалу конкурентну політику, у нас вийти, що T = const. І в другому випадку ми отримуємо модель, в якій функція залежить від кількості проданої продукції.
3
І для укладення складання ідеальної формули розрахунку обсягу продажів, відзначимо, що при розрахунку необхідно враховувати величину загальних витрат. Тому що величина загальних витрат повністю залежить від обсягу виробництва, тобто витрати зростають згідно збільшенню обсягу виробництва. У підсумку, робимо висновок: обсяг продажів товарів, робіт або послуг підприємством залежить обсягу випуску товарів, робіт або послуг, тобто кількість продажів підприємства за певний період встановлюється числом виробленого товара.C (P) = Rt (P) -Ct (P), де: C (P) - обсяг продажів; Сt (P) - загальні витрати.
Зверніть увагу
При плануванні обсягу продажів, не можна робити упор на великій кількості випуску товарів, робіт або послуг. Тому що безмірне збільшення виробництва, збільшує і витрати, які можуть призвести не тільки до зменшення прибутку, але і нанести збитки.
Корисна порада
При розрахунку оптимального обсягу продажів, головним є правильний вибір обсягу випуску товарів, робіт або послуг, при якому підприємство отримає найбільшу кількість прибутку за даний період.