Як порахувати собівартість.

Під собівартістю розуміється вся сукупність матеріальних затрат, яка була витрачена на виробництво і реалізацію продукції. Собівартість готової продукції дозволяє зрозуміти, наскільки ефективно чи інша виробництво. При розрахунку собівартості використовуються 2 основних методи.
Вам знадобиться
  • -Знание вартісних показників виробництва за різними статтями.
Інструкція
1
Метод 1. Використання калькуляційних статей.Калькуляція - підрахунок собівартості одиниці готової продукції, виходячи при цьому з різних статей витрат. Таких статей виділяють декілька: 1) Матеріали, 2) Заробітна плата основних виробничих робітників; 3) Куплені з боку вироби, напівфабрикати і різні послуги виробничого характеру; 4) Обов'язкові відрахування і відрахування на соц. потреби; 5) Додаткова заробітна плата; 6) Обслуговування виробничого обладнання; 7) Витрати на освоєння щойно відкритих виробництв, заробітна плата управлінців, інженерного і технічного персоналу, а так же утримання приміщень (6 попередніх пунктів + 7-й утворюють цехову собівартість готової продукції); 8) Витрати на просування товару, на преміювання робітників, відрядні і т.д. (7 попередніх пунктів + 8 визначають загальнозаводську собівартість готової продукції); 9) Невиробничі витрати: транспортування, зберігання і доведення товару до споживача (Все 9 пунктів складають повну собівартість продукції); 10) Витрати на додаткові і допоміжні матеріали.
2
Метод 2. Розрахунок собівартості продукції згідно з економічними елементам.Етот метод дозволяє скласти загальний кошторис витрат на виробництво продукції, а звідси підприємство може вести ефективне планування своєї господарської діяльності. Для всіх типів підприємств встановлено єдиний склад елементів: 1) Основна сировина, матеріали, придбані з боку напівфабрикати, а також виробничі комплекти; 2) Матеріали допоміжного характеру; 3) Пальне, паливо; 4) Електроенергія; 5) Зарплата всього виробничого персоналу персоналу; 6) Соціальні відрахування; 7) Амортизаційні відрахування; 8) Грошові витрати іншого характеру.
Зверніть увагу
Не можна забувати, що розрахунок собівартості продукції за економічними елементами включає себе і відрахування вартості зворотних відходів. Під цим поняттям мається на увазі вторинну сировину і матеріали, які будуть використані в наступних циклах виробництва продукції.