Як вирішити задачу з імовірністю.

Теорією ймовірності в математиці називається її розділ, що вивчає закономірності випадкових явищ. Принцип вирішення задач з імовірністю полягає в з'ясуванні відносини числа сприятливих для цієї події фіналів до загального числа його фіналів.
Інструкція
1
Уважно прочитайте умову задачі. Знайдіть кількість сприятливих результатів і їх загальне число. Припустимо, необхідно вирішити наступну задачу: в коробці лежать 10 бананів, 3 з них - незрілі. Потрібно визначити, яка ймовірність того, що вийнятий навмання банан виявиться зрілим. В даному випадку для вирішення завдання необхідно застосувати класичне визначення теорії ймовірності. Розрахуйте ймовірність за формулою: p = M/N, де: - M - кількість сприятливих результатів, - N - загальна кількість всіх результатів.
2
Розрахуйте сприятливе кількість фіналів. В даному випадку це 7 бананів (10 - 3). Загальна кількість всіх результатів в даному випадку дорівнює загальній кількості бананів, тобто 10. Розрахуйте ймовірність, підставивши значення в формулу: 7/10 = 0,7. Отже, ймовірність того, що вийнятий навмання банан буде зрілим, дорівнюватиме 0,7.
3
Використовуючи теорему додавання ймовірностей, вирішите задачу, якщо за її умовами події в ній несумісні. Наприклад, в коробці для рукоділля лежать котушки ниток різного кольору: 3 з них з білими нитками, 1 - з зеленими, 2 - з синіми і 3 - з чорними. Потрібно визначити, яка ймовірність того, що вийнята котушка буде з кольоровими нитками (не білі). Для вирішення цього завдання по теоремі складання ймовірності використовуйте формулу: p = р1 + р2 + р3 ....
4
Визначте, скільки всього котушок лежить в коробці: 3 + 1 + 2 + 3 = 9 котушок (це загальне число всіх результатів). Підрахуйте ймовірність вийняти котушку: з зеленими нитками - р1 = 1/9 = 0,11, з синіми нитками - р2 = 2/9 = 0,22, з чорними нитками - р3 = 3/9 = 0,33. Складіть отримані числа: р = 0,11 + 0,22 + 0,33 = 0,66 - ймовірність того, що вийнята котушка буде з кольоровою ниткою. Ось так, використовуючи визначення теорії ймовірності можна вирішувати прості задачі на ймовірність.
Зверніть увагу
Для вирішення складніших завдань на ймовірність застосовується теорема множення ймовірностей, формули Лапласа, Байєса та Бернуллі, в залежності від сумісності подій і кількості їх фіналів в умовах цих задач.