Як розрахувати похибка вимірювання.

Вимірювання фізичних величин завжди супроводжуються тій чи іншій похибкою. Вона являє собою відхилення результатів вимірювання від істинного значення вимірюваної величини.
Вам знадобиться
  • -вимірювально прилад:
  • -калькулятор.
Інструкція
1
Похибки можуть виникнути в результаті впливу різних факторів. Серед них можна виділити недосконалість засобів або методів вимірювання, неточності при їх виготовленні, недотримання спеціальних умов при проведенні дослідження.
2
Існує кілька класифікацій похибок. За формою подання вони можуть бути абсолютними, відносними і приведеними. Перші являють собою різницю між обчисленим і дійсним значенням величини. Виражаються в одиницях вимірюваного явища і знаходяться за формулою:? Х = хісл- хист. Другі визначаються відношенням абсолютних похибок до величини істинного значення показателя.Формула розрахунку має вигляд :? =? Х/хист. Вимірюється у відсотках або частках.
3
Наведена похибка вимірювального приладу знаходиться як відношення? Х до нормуючим значенню хн. Залежно типу приладу воно приймається або рівним межі вимірювань, або віднесено до їх певного діапазону.
4
За умовами виникнення розрізняють основні і додаткові. Якщо вимірювання проводились в нормальних умовах, то виникає перший вид. Відхилення, зумовлені виходом значень за межі нормальних, є додатковою. Для її оцінки в документації зазвичай встановлюють норми, в межах яких може змінюватися величина при порушенні умов проведення вимірювань.
5
Також похибки фізичних вимірювань поділяються на систематичні, випадкові і грубі. Перші викликаються факторами, які діють при багаторазовому повторенні вимірювань. Другі виникають від впливу причин, і випадковий характер. Промах являє собою результат спостереження, який різко відрізняється від всіх інших.
6
Залежно від характеру вимірюваної величини можуть використовуватися різні способи вимірювання похибки. Перший з них це метод Корнфельда. Він заснований на обчисленні довірчого інтервалу в межах від мінімального до максимального результату. Похибка в цьому випадку буде являти собою половину різниці цих результатів:? Х = (хmax-xmin)/2. Ще один із способів - це розрахунок середньої квадратичної похибки.