Як вирішувати завдання з аудиту.

Досвідчені аудитори користуються підвищеним попитом, їх праця добре оплачується, так як багато солідні фірми замовляють послуги з проведення аудиту. Щоб стати хорошим фахівцем в це області, при вивченні даного предмета важливо навчитися вирішувати практичні завдання по аудиту. Для цього необхідно зрозуміти принцип їх вирішення.
Інструкція
1
Уважно прочитайте умови задачі. Визначте, до якого розділу бухгалтерського обліку можна віднести інформацію, зазначену в умовах завдання, тобто виявите предмет перевірки (облік товарів, готової продукції, грошових коштів і т.д.). Знайдіть порушення, які були зроблені при відображенні первинних документів на рахунках бухгалтерського обліку організації. Рішення задачі зводиться до оформлення висновку або висновку по ситуації.
2
Оформіть рішення задачі таким чином. У першому пункті висновків коротко опишіть виявлене порушення. У другому пункті напишіть, як і коли потрібно було відобразити первинні документи та операції з ним в обліку при даній ситуації. Вкажіть вірні бухгалтерські проводки, користуючись планом рахунків бухобліку та їх кореспонденцією.
3
Опишіть в третьому пункті наслідки того, як відбилося неправильне відображення бухгалтерської операції (або її відсутність) на результат фінансово-господарської діяльності організації, тобто зменшилася або збільшилася собівартість реалізованої продукції, як змінилася внаслідок цього сума податку на прибуток. Перевірте правильність обчислення інших податків при даних порушеннях і напишіть висновок по цьому пункту. При необхідності розрахуйте суму ненарахованих податків.
4
Розгляньте приклад вирішення задачі з аудиту за даним алгоритмом. Припустимо, за її умовами при перевірці первинних документів організації і зіставленні дати господарської операції в документі з датою їх відображення в обліку аудитором встановлено, що 25 грудня перевіряється періоду було здійснено продаж морозильної скрині вартістю 38 000 руб. Первісна вартість скрині - 40 000 руб., Знос - 10 000 руб. Розрахунки з покупцем не були зроблені. Відвантаження не було відображено на рахунках бухгалтерського обліку за станом на останню звітну дату року.
5
Оформіть рішення задачіВиводи: 1. Продаж основного засобу не відображена на рахунках бухобліку, не враховано сума доходу з його продажу: (38 000 - (40 000 - 10 000) = 8000 руб., Що спричинить за собою недонарахування податку на прібиль.2. Чи не відображені проводки по реалізації основного засобу: Дебет 62, Кредит 91.1 - 38000 Дебет 01.2, Кредит 01.1- 40 000Дебет 02, Кредит 01.2 - 10 000Дебет 91.2, Кредит 01.2 - 30 000Дебет 91.9, Кредит 99 - 8 0003. Амортизація за звітний рік нарахована в більшій сумі. Неправильно розраховується податок на майно (на суму проданого основного засобу). Ці дві операції збільшують собівартість продукції і, тим самим, зменшують податок на прибуток. Крім цього, не нарахований ПДВ з реалізації. Все це впливає на достовірність фінансової (бухгалтерської) звітності. » Користуючись цим алгоритмом, можна вирішити будь-яке завдання з аудиту.