Як перевести на римські цифри. Як цифру перевести в.

Стародавні римляни користувалися цифрами, які збереглися до теперішнього часу під назвою «римської нумерації». Її використовують для позначення ювілейних дат, номерів конференцій, з'їздів, деяких сторінок і глав в книгах, а також строф у віршах.
Інструкція
1
Про походження римських цифр достеменно нічого не відомо. Є припущення, що вони були запозичені Древніми римлянами у етрусків. У пізнішому своєму вигляді числа римської нумерації виглядають так: 1 = I; 5 = V; 10 = X; 50 = L; 100 = С; 500 = D; 1000 = М.
2
Цілі числа до 5000 утворюються і записуються за допомогою повторення цифр I, X, C, M. При цьому, якщо більше стоїть перед меншим, то вони складаються між собою. А якщо, навпаки, (менша цифра знаходиться перед більшою), то використовується принцип віднімання, в цьому випадку з більшого числа віднімається менша. Наприклад, XI = 11, тобто 10 + 1; IX = 9, тобто 10-1. XL = 40 - 50-10, а LX = 60 - 50 + 10.
3
Одну і ту ж цифру можна ставити підряд не більше трьох разів. Приміром, LXX = 70; LXXX = 80; а число 90 буде писатися XC (а не LXXXX). Винятком є тільки цифра чотири, яку іноді пишуть на циферблатах годинників, як IIII. Робиться це для кращого сприйняття.
4
Зверніть увагу, в класичній системі римської нумерації число, яке стоїть праворуч (то з якого віднімається менша цифра), не може бути більше числа, що стоїть ліворуч помноженого на десять. 49 буде писатися не як IL, а тільки як LXIX, тобто 50-10 = 40; 40 + 9 = 49.
5
Для позначення великих чисел ставиться одна риса над цифрами, які позначають тисячі, і дві риси - над мільйонами. Наприклад, число мільйон в римській нумерації пишеться, як I з подвійною рисою зверху.
6
Щоб записати великі числа римськими цифрами, спочатку пишіть число тисяч, потім сотень, потім десятків і, нарешті, одиниць. Наприклад: XXVIII = 28 - 10 + 10 + 8; XXXIX = 39 - 10 + 10 + 10 + 9; CCCXCVII = 100 + 100 + 100 + (100-10) + 7 = 397.
7
Виконати навіть прості арифметичні дії над багатозначними числами в римській нумерації важко. Хоча вона переважала в країнах Західної Європи аж до XVI століття.
Зверніть увагу
Створені комп'ютерні програми, які допомагають перевести арабські цифри в римські і назад. Користуючись цими програмами, слід враховувати, що переведення може сильно варіюватися від загальноприйнятої класичної нумерації до сильно спрощеною.