Як розрахувати амортизацію.

Амортизація являє собою поступовий перенос вартості основного засобу на собівартість продукції. Амортизируемим зізнається майно зі строком корисного використання більше 12 місяців і первісною вартістю більше 40 000 рублів.

Вам знадобиться

- бухгалтерський баланс; - облікова політика; - калькулятор.

Інструкція
1
У податковому обліку розрізняють два методи нарахування амортизації: лінійний і нелінійний. Лінійний використовується в відношенні будівель, споруд та інших передавальних пристроїв, що відносяться до 8,9 і 10 амортизаційним групам. Щодо іншого майна метод визначається за рішенням організації.
2
При використанні першого методу сума місячної амортизації розраховується окремо по кожному основному засобу. Вона являє собою твір початкової вартості і норми амортизації:

А = ПС * НА.

Норма амортизації знаходиться за формулою:

НА = (1/n) * 100%, де n - термін корисного використання об'єкта в місяцях.

3
При використанні другого методу спочатку визначають сумарний баланс для кожної амортизаційної групи на початок місяця. Він щомісяця зменшується на величину нарахованої амортизації. В цьому випадку розмір місячної амортизації знаходиться шляхом перемноження сумарного балансу групи і норми амортизації:

А = В * (К/100).

Для кожної групи існує своя норма амортизації.

4
В окремих випадках є можливість застосовувати спеціальні підвищують і знижуючі коефіцієнти. Тоді для розрахунку амортизації необхідно помножити норму на цей коефіцієнт.
5
У бухгалтерському обліку прийнято виділяти такі способи нарахування амортизації: лінійний, зменшуваного залишку, списання вартості за сумою чисел років терміну корисного використання і пропорційно обсягу випущеної продукції.
6
Найпоширенішим є перший спосіб. Суть його полягає в тому, що амортизація нараховується рівномірно щороку. Її можна розрахувати за формулою:

А = (ПС * НА)/100.

7
При застосуванні другого способу річна сума відрахувань розраховується на підставі залишкової вартості прийнятої на початок звітного року, норми амортизації, обчисленої з урахуванням строку корисного використання, і так званого коефіцієнта прискорення:

А = ОС * ((к * НА)/100).

8
У разі застосування третього способу амортизація визначається з урахуванням первісної вартості і розрахункового коефіцієнта. Він являє собою відношення числа років, що залишаються до кінця строку служби основного засобу, до загального терміну його служби.
9
Четвертий спосіб використовується, коли знос залежить від інтенсивності використання майна. Відрахування розраховуються на підставі натурального показника обсягу продукції в звітному періоді. Формула розрахунку має вид А = ПС/В. Показник В - це передбачуваний обсяг виробництва протягом всього терміну експлуатації об'єкта основних засобів.