Як організувати стажування.

В нинішніх умовах молодому фахівцеві, тільки що закінчив навчальний заклад, дуже складно відразу влаштуватися на роботу. Саме тому організуються різного роду стажування, за допомогою яких він зможе оволодіти практичними навичками, грунтуючись на своїх теоретичних знаннях.
Інструкція
1
Під час стажування випускник отримує навички роботи і стаж за своєю спеціальністю, а роботодавець має можливість підібрати кваліфіковані і легко яких навчають кадри. Стажування - це, насамперед, трудова діяльність, що здійснюється на підставі договору, укладеного між роботодавцем та центром зайнятості, який повинен включати в себе наступні положення: - права і обов'язки роботодавця, а саме: надати стажисту робоче місце, розробити програму стажування, призначити наставника , виплачувати заробітну плату, зазначену в трудовому договорі, направляти в центр зайнятості відомості про проведення стажування. - Права і обов'язки центру зайнятості, а саме: направляти випускників вузів в організацію для проведення подальшої стажування, компенсувати частину грошових коштів, відведених роботодавцем для оплати праці стажиста.
2
Для стажування спеціально створюються або виділяються робочі місця на виробництві роботодавця. У зв'язку з цим, видається спеціальний наказ.
3
Ініціатором стажування може бути як роботодавець, так і випускник освітнього закладу, зареєстрованого в центрі зайнятості належним чином.
4
Стажування здійснюється на підставі програми, розробленої роботодавцем. Однак вона повинна враховувати трудове законодавство, вимоги охорони праці та внутрішній трудовий розпорядок, різні локальні положення, наявні в даній організації.
5
Між стажистом і роботодавцем укладається строковий трудовий договір, відповідно до якого стажер отримує заробітну плату, виконує свою основну трудову функцію і підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку.
6
За стажером закріплюється наставник, який керує стажуванням молодого фахівця. По закінченні такий він готує відгук про її проходження, в якій зазначає позитивні і негативні моменти роботи, особистісні якості стажера, а також перспективи та рекомендації щодо його працевлаштування.