Як знайти граничний продукт.

Граничний продукт - мікроекономічний термін, який означає збільшення обсягу продукції підприємства за рахунок використання додаткової одиниці одного з факторів виробництва при незмінності інших.
Інструкція
1
У строгій відповідності з економічною теорією поняття граничного продукту визначається двома іншими поняттями: фізичним обсягом граничного продукту, який є кількісною характеристикою, і доходом від граничного продукту, вираженому в грошових одиницях. Граничний в економічному розумінні означає «додатковий».
2
Фізичний обсяг граничного продукту - це кількість додаткових одиниць товару, що припадають на суму додаткових витрат на їх виробництво. Іншими словами, цей додаткова продукція, випуск якої міг бути вироблений в результаті додавання одиниці праці, фактора виробництва.
3
До одиницям праці відносять будь-який ресурс, що витрачаються на випуск товару, наприклад, людський фактор (сукупність розумових і фізичних даних працівників), капітал, земля та інші природні фактори, інформаційні технології, обладнання і т.д.
4
Щоб знайти граничний продукт, а точніше, його фізичний обсяг, потрібно обчислити співвідношення величини приросту продукції до суми додаткових витрат на збільшення будь-якого фактора виробництва: ПП =? Q/? L.
5
Граничний дохід, тобто виручка від реалізації граничного продукту, є прибутком від продажу додаткової партії товару після покриття змінних витрат на його виробництво. Більш поширена назва цього економічного поняття - маржинальний дохід, елемент операційного аналізу, мета якого - прогнозування і планування ефективної виробничої діяльності на підприємстві.
6
Граничний дохід є змінною складовою прибутку, показником її зміни в залежності від часу і зміни факторів виробництва. Тому зміна прибутку можна представити у вигляді математичної функції. У цьому випадку граничний дохід обчислюється як похідна від цієї функції.
7
Взагалі поняття похідної функції в економічній теорії пов'язане з визначенням граничних величин. Цей математичний термін економісти називають «маржиналізм».