Як задати правильно питання по-англійськи. Як правильно побудувати речення англійською.

Англійська - один з найпоширеніших мов для спілкування в світі, тому володіння ним дуже впливає на успіх і просування в роботі. Багато вивчають саме цю мову, вважаючи його простим для освоєння, проте англійська граматика має свої підводні камені. Зокрема, це стосується правильної побудови питальних фраз.
Інструкція
1
Питальні речення в англійській мові бувають двох типів: загальні та спеціальні. Загальні питання задають з метою отримати однозначну відповідь, позитивну або негативну. Спеціальні питання відносяться до одного з членів пропозиції, і саме він є очікуваним відповіддю.
2
Щоб правильно поставити питання по-англійськи, стежте за порядком слів. Він повинен бути строгим, будь-яке порушення призведе до помилки. Особливістю цієї мови є наявність допоміжних і модальних дієслів. Структура загального питального речення в теперішньому часі виглядає наступним чином: Do (Does)/Can?
3
Приклади: Do you speak English? - Yes/No, I do/don't.Does he like sports? - Yes/No, he does/doesn't.Can she cook? - Yes/No, she does/does not.
4
У залежності від часу (Tense), про який йде мова в задається питанні, використовуйте відповідні конструкції додатковий дієслово + смислове дієслово: Past Simple: Did it happen? - Did + дієслово в певній формі; Present Perfect: Has she arrived? - Have/has + третя форма дієслова; Future Simple: Will you go there? - Will/shall + дієслово в певній формі і т.д.
5
Якщо ж конструкція присудка являє собою поєднання трьох дієслів, то на перше місце ставиться тільки перша. Приклад: Have you been working since morning?
6
Структура спеціальних питань відрізняється від загальних тільки тим, що на перше місце ставиться спеціальне питальне слово. Що стосується дієслів, їх конструкція та порядок залишається таким же і ставиться в реченні після спеціального слова.
7
Питальне слово або група слів належить до члена пропозиції, про який задається питання, і заміняє його собою в більшості випадків. Ці слова: who, what, which, when, where, why, how, how much, how long тощо: How much is the fish? When did you come? What does he do?
8
Якщо питання відноситься до визначення, то воно залишається в питальних речень після спеціального слова: What dress have you bought? How many students are in your class?
9
Прийменник ставиться перед спеціальним словом тільки у випадку, якщо питання ставиться до предложном непрямому доповненню, наприклад: To whom did she read this interesting book two days ago?