Як визначити опір трансформатора. Як визначити активний опір трансформатора.

Трансформатори є пристроями, призначеними для перетворення напруги змінного струму без втрат потужності. При введенні трансформатора в експлуатацію необхідно визначати його характеристики і перевіряти їх відповідність параметрам, зазначеним у технічній документації. Частиною таких робіт є визначення його опору.
Вам знадобиться
  • - мегаомметр;
  • - технічна документація на трансформатор;
  • - діелектричні рукавички;
  • - діелектричні боти.
Інструкція
1
Заземлите висновки трансформатора. З'єднайте всі висновки обмоток однієї напруги разом, решта обмотки і бак трансформатора повинні бути заземлені. Виміряйте опір ізоляції трансформатора за допомогою мегаомметра.
2
Приєднайте токоведущий провідник до затиску приладу «лінія», а провід від заземлювального пристрою (корпусу, нульовий провід) - до затиску «земля». Поставте перемикач діапазонів мегомметра в положення «Мегом» (Мом). Покрутіть ручку приладу. Визначте опір корпусної ізоляції трансформатора по стрілці приладу на шкалі.
3
Порівняйте отримане значення опору ізоляції трансформатора із зазначеними в технічній документації. Опір ізоляції сухих трансформаторів при температурі обмоток 20 - 30оС з номінальною напругою до 1 кВ повинно бути не менше 100 МОм, номінальною напругою від 1 кВ до 6 кВ - не менше 300 МОм, більше 6 Кв- не менше 500 МОм.
4
Виміряйте опір обмоток постійного струму трансформатора. Якщо в трансформаторі є пристрої регулювання напруги, вимірювання проводите при трьох циклах перемикання. Необхідно виміряти лінійні опору обмоток, їх величина у трифазних трансформаторів не повинна відрізнятися більш ніж на 2%.
5
Перевірте правильність під'єднання обмоток до перемикачів, використовуючи метод «двох вольтметрів». Підведіть напругу до однієї з них. Виміряйте одночасно двома вольтметрами подводимое напруга і напруга на другий обмотці трансформатора. Подводимое напруга не повинна перевищувати номінальне і в теж час має становити не менше 1% його номінальної величини.
6
Проведіть вимірювання для всіх відгалужень обмоток і всіх фаз. Відношення напруги, що підводиться до номінального і не повинно відрізнятися від зазначених значень у технічній документації більш ніж на 2%.
Зверніть увагу
Подача напруги трансформатора повинна проводитися на обмотку високої напруги тільки після підключення вимірювальних приладів.
Корисна порада
При виконанні робіт з визначення характеристик трансформатора необхідно дотримуватись вимог правил техніки безпеки.