Як вирішувати одновимірні масиви.

В інформатиці роботі з масивами приділяється велике значення. Адже саме в вигляді масиву можна уявити безліч елементів одного типу. Об'єднані в одну структурну групу, ці дані мають одне ім'я і індекси розміщення, за допомогою яких і здійснюється доступ до кожного елементу. В масивах можуть міститися символи, арифметичні дані, структури, покажчики та ін. Найпростіша послідовна сукупність елементів називається одновимірним масивом.
Інструкція
1
Будь-яке рішення одновимірного масиву повинно полягати в зверненні до його елементів і тій чи іншій їх обробці. При цьому зазвичай використовуються цикли (for, while і ін.). Як правило, нумерація індексу йде від першого елемента масиву (i = 0) до останнього (i
2
Оголосіть одновимірний масив М числового типу (int, float і т.п.) із заданою розмірністю N, де, наприклад, N дорівнює 20. На початковому етапі роботи з масивом обнуліть всі значення його елементів. Для цього кожному з них надайте значення нуль. Приклад відповідного коду програми на мові С ++ буде виглядати наступним чином: int М [20]; for (int i = 0; i
3
Присвойте елементу k масиву задане значення, наприклад, число 255. В цьому випадку не потрібно задавати цикл і пробігати кожен елемент, нарощуючи індекс-лічильник i. Досить звернеться до елементу k за допомогою наступної конструкції М [k] = 255.
4
Збільште значення передостаннього елемента масиву на 10. Для цього спочатку необхідно обчислити індекс даного елемента. Так як відома загальна розмірність масиву, і вона дорівнює N, отже, передостанній елемент матиме індекс N-1. Однак тут слід врахувати особливості різних мов програмування. Так, в С ++ індексація елементів будь-якого масиву починається не з першого, а з нульового значення, таким чином, код програми на С ++ з рішенням даного завдання буде виглядати так: М [N-2] + = 10. Оператор «+ = »виробляє додавання числа 10 до вже наявного значенням в комірці масиву.
5
Присвойте всім ненульовим елементам масиву значення їх індексу. Тут знову слід використовувати циклічну конструкцію, але крім неї необхідно буде поставити умову (if). Послідовно в циклі перевірте кожен елемент одновимірного масиву, відмінно чи його значення від нуля. Якщо умова виконується, то дані, що містяться в елементі, замінюються на значення його індексу в массіве.Прімер коду програми на мові С ++: for (int i = 0; i