Як розрахувати дельту.

Четвертої буквою грецького алфавіту, «дельтою», в науці прийнято називати зміна якої-небудь величини, похибка, приріст. Записується цей знак різними способами: найчастіше у вигляді невеликого трикутника? перед літерним позначенням величини. Але іноді можна зустріти і таке написання?, Або латинської рядкової буквою d, рідше латинської прописної - D.
Інструкція
1
Для знаходження зміни будь-якої величини обчисліть або виміряйте її початкове значення (x1).
2
Обчисліть або виміряйте кінцеве значення цієї ж величини (x2).
3
Знайдіть зміна цієї величини за формулою:? X = x2-x1. Наприклад: початкове значення напруги електричної мережі U1 = 220В, кінцеве значення - U2 = 120В. Зміна напруги (або дельта напруги) дорівнюватиме? U = U2-U1 = 220В-120В = 100В
4
Для знаходження абсолютної похибки вимірювання визначте точне або, як його іноді називають, справжнє значення якої-небудь величини (x0).
5
Візьміть наближене (при вимірюванні - виміряне) значення цієї ж величини (x).
6
Знайдіть абсолютну похибка вимірювання за формулою:? X = | x-x0 |. Наприклад: точне число жителів міста - 8253 жителя (х0 = 8253), при округленні цього числа до 8300 (наближене значення х = 8300). Абсолютна похибка (або дельта ікс) дорівнюватиме? X = | 8300-8253 | = 47, а при округленні до 8200 (х = 8200), абсолютна похибка -? X = | 8200-8253 | = 53. Таким чином, округлення до числа 8300 буде більш точним.
7
Для порівняння значень функції F (х) в строго фіксованій точці х0 зі значеннями цієї ж функції в будь-який інший точці х, що лежить в околицях х0, використовуються поняття «приріст функції» (? F) і «приріст аргументу функції» (? x). Іноді? X називають «приростом незалежної змінної». Знайдіть приріст аргументу за формулою? X = x-x0.
8
Визначте значення функції в точках х0 і х і позначте їх відповідно F (х0) і F (х).
9
Обчисліть приріст функції:? F = F (х) - F (х0). Наприклад: необхідно знайти приріст аргументу і приріст функції F (х) = х? 2 + 1 при зміні аргументу від 2 до 3. У цьому випадку х0 дорівнює 2, а х = 3. Приріст аргументу (або дельта ікс) буде? X = 3-2 = 1. F (х0) = х0? 2 + 1 = 2? 2 + 1 = 5.F (х) = х? 2 + 1 = 3? 2 + 1 = 10.Пріращеніе функції (або дельта еф)? F = F ( х) - F (х0) = 10-5 = 5
Зверніть увагу
Віднімати потрібно не з більшого числа менше, а з кінцевого значення (не важливо: більше воно чи менше) початкове!
Корисна порада
При знаходженні? всі значення використовуйте тільки в однакових одиницях виміру.