Як описати структуру.

Структура в більшості мов програмування, зокрема С ++, є спеціальним типом даних, сукупністю довільних елементів. Зміст структури визначається в момент її опису, причому складові її елементи можуть бути різних типів. Оголошення і опис структури можливо в будь-якому місці програми, до моменту її виклику.
Інструкція
1
Зазвичай опис структури містить у собі і її оголошення. Так як структура, по суті, є новим типом даних, її ім'я має бути унікально в рамках однієї програми. У мові С ++ для оголошення структури використовується ключове слово struct. Кожен елемент структури в момент опису також повинен бути оголошений, з повним зазначенням його типу і займаного ним обсягу памяті.Прімер опису: struct My_struct1 {int data1; char data2 [20]; float data3;}; Тут My_struct1 - ім'я створеної структури. Що знаходять в дужках елементи називаються полями, вони задають зміст структури. В кожному примірнику нового типу буде знаходитися по одній змінної int і float, а також масив з 20 символьних значень (char).
2
Для подальшої роботи створіть екземпляр структури: My_struct1 Data_St; Створення покажчика на структуру відбувається також, як для будь-якого іншого типу за допомогою оператора «*»: My_struct1 * pointData_St;
3
Нерідко при написанні програмного коду виникають ситуації, коли нову структуру необхідно згадати до моменту її повного опису. У даному випадку використовуйте коротку форму оголошення: struct My_struct2; Однак декларувати її об'єкти після такого запису ще не можна, так як неможливо встановити необхідний для них обсяг пам'яті. Тому перед оголошенням примірників приведіть повну форму опису структури: struct My_struct2 {int data1, data2;};
4
Якщо структуру передбачається використовувати тільки в одному місці вашої програми, сумістите опис типу з описом змінних. У цьому випадку ім'я структури може бути і не задано. Оголошення потрібної кількості примірників зробіть безпосередньо після опису структури, як зазначено в наступному прикладі: struct {int data1; char data2;} exs1, exs2; Тут exs1 і exs2 є об'єктами створеного типу та містять в собі цілочисельні і символьні дані.
Корисна порада
При роботі з примірником структури у вигляді об'єкта доступ до його елементів проводиться за допомогою оператора «.» (Крапка). Якщо ж звернення до полів структури необхідно виконати через оголошений покажчик, використовується оператор «->». Запис відповідних виразів виглядає наступним чином: Data_St.data1, pointData_St-> data1.