Як вирішувати завдання з економічного аналізу.

Економічним аналізом є система спеціальних знань, за допомогою якої вивчаються господарські процеси і їх взаємозв'язку. Аналіз економічної інформації дозволяє прийняти правильні управлінські рішення в діяльності підприємств. Ось тому важливо зрозуміти основні принципи вирішення задач з економіки.
Інструкція
1
Прочитайте уважно умову задачі з економічного аналізу. Визначте систему якісних і кількісних показників, що характеризують роботу об'єкта, описуваного в ній. При якісному аналізі необхідно дослідити порівняльні характеристики даних процесів. Визначте метод аналізу. Знайдіть формули розрахунку, за допомогою їх розрахуйте дані показники.
2
Виявіть чинники, що вплинули на результати роботи об'єкта. Классифицируйте їх, тобто об'єднайте в групи по якомусь ознакою. Визначте кількісні показники для кожної групи факторів, так як даний вид аналізу заснований на кількісних порівняннях і вивченні ступеня зміни економічних явищ і процесів до зміни різних факторів. Виберіть метод факторного аналізу стосовно до умов в задачі. За допомогою формул розрахуйте показники ступеня впливу кожного фактора на результати роботи об'єкта.
3
Визначте резерви за даних умов задачі. Резервами в економічному аналізі називаються вимірні можливості підвищення ефективності виробництва, а також втрачені можливості розвитку даного виду діяльності, яке може бути досягнуто в результаті поліпшення використання ресурсів, проведення організаторських заходів, вдосконалення методів управління. Резерви виявляються по всіх виробничих факторів.
4
Оформіть висновок за рішенням задачі, який повинен висловити суть економічного аналізу і містити три позиції: - показники (перерахуйте, які показники ви розраховували і вкажіть їх значення, охарактеризуйте динаміку в їх змінах); - фактори (опишіть чинники, що вплинули на результати роботи, приведіть розрахункові дані, що характеризують вплив кожного з них); - Резерви (перерахуйте виявлені резерви для даного об'єкта, вкажіть розрахункові дані по них).