Як вирішувати завдання з параметрами.

Вирішити задачу з параметром - значить знайти, чому дорівнює змінна при будь-якому або зазначеному значенні параметра. Або задача може полягати в пошуку тих значень параметра, при яких змінна задовольняє певним умовам.
Інструкція
1
Якщо дане вам рівняння або нерівність може бути спрощене, обов'язково цим скористайтеся. Застосуйте стандартні методи розв'язання рівнянь, неначебто параметр був звичайним числом. В результаті ви зможете висловити змінну через параметр, наприклад, х = р/2. Якщо при рішенні рівняння вам не зустрілося ніяких обмежень до значення параметра (він не стоїть під знаком кореня, під знаком логарифма, в знаменнику), запишіть цю відповідь, вказавши, що він знайдений при всіх дійсних значеннях параметра р.
2
Для вирішення задач із стандартними графіками (наприклад, пряма, парабола, гіпербола) використовуйте графічний спосіб. Розділіть область значень параметра на такі інтервали, в яких значення змінної (або змінних) буде різним, і для кожного інтервалу побудуйте відрізок графіка. Звертайте особливу увагу на крайні точки ліній - щоб точно визначити їх приналежність графіком, підставляйте це значення в функцію і вирішуйте з ним рівняння. Якщо рівняння в цій точці рішення не має (наприклад, виходить розподіл на нуль), виключіть її з графіка, зазначивши порожнім кружком.
3
Щоб вирішити завдання щодо параметра, спочатку прийміть змінну і параметр за рівноправні члени рівняння або нерівності і максимально спростите вираз. Потім поверніться до вихідного змістом членів і розгляньте рішення задачі для всіх можливих значень параметра. Для цього безліч значень параметра вам потрібно розділити на інтервали.
4
При пошуку кордонів інтервалів звертайте увагу на ті висловлювання, в яких бере участь параметр. Наприклад, у вас є вираз (а-5), серед кордонів інтервалів обов'язково повинно бути число 5, оскільки це значення звертає значення в дужках в 0. Велике значення має вираз з параметром під знаком ділення, кореня, модуля і т.д.
5
Коли ви знайдете всі можливі межі інтервалів, розгляньте свою функцію для кожного з них. Щоб спростити цю задачу, просто підставляйте в функцію одне з чисел із цього проміжку і вирішуйте отриману задачу. Часто, просто підставляючи різні значення, можна намацати вірний шлях вирішення задачі.