Як перевести ньютон на метр в ньютони. скільки буде 44кгс на плечі 0.5метра в ньютон на метр.

Одиниці виміру використовуються людиною з найдавніших часів. В процесі розвитку природничих наук сформувалися різні системи заходів з власними одиницями виміру. В даний час загальновизнаною є метрична система, основна на використанні метра і кілограма.
Інструкція
1
ньютон/b на метр в emньютони/em "rel="gallery-step-images "> За визначенням зі шкільного підручника фізики, ньютон це сила, яка впливаючи на тіло масою 1 кілограм за час в 1 секунду змінює швидкість цього тіла на 1 метр в секунду. В свою чергу сила - це міра інтенсивності впливу на дане тіло інших тіл. Звідси просте спостереження - чим більше прикладена до об'єкта сила, тим швидше змінюється його швидкість. Чим більше маса, тим більшу силу потрібно прикласти для еквівалентного зміни швидкості. Чим більше час прикладання сили, тим більше зміниться швидкість тіла. Ньютон використовується для визначення похідних величин: тиску (сила віднесена до площі) і моменту (сила помножена на величину важеля).
2
В ньютон-метрах прийнято змінювати момент сили. Все той же шкільний підручник фізики визначає момент щодо деякої точки, як векторний добуток сили на найкоротшу відстань від цієї точки до вектора сили. Простіше кажучи, твори сили на плече. Якщо потягнути за вмурований в стіну стрижень довжиною в три метри з силою 100 ньютонів, момент складе вже 300 ньютон-метрів. Необхідно пам'ятати про те, що момент, як і сила - величина векторна, і крім значення має напрям, що необхідно враховувати при обчисленні значень моментів.
3
Для того щоб перевести ньютон-метри в ньютони, необхідно знати плече - відстань від точки, щодо якої ми обчислюємо значення моменту, до лінії дії сили. Іншими словами це довга перпендикуляра, опущеного з точки в якій ми обчислюємо момент до вектора діючі сили. Формула для перекладу виглядає таким чином: M = F * l, де M - шукана величина моменту, F - прикладена сила, l - довжина перпендикуляра.