Як розрахувати коефіцієнт еластичності.

еластичне в економіці називається процентна зміна одного показника по відношенню до іншого. Коефіцієнт еластичності розраховується, наприклад, для характеристики змін залежності між попитом на товари та доходом споживача, між попитом і ціною на товар.
Інструкція
1
Розрахуйте коефіцієнт еластичність попиту по доходу за формулою: Е = (? Q/Q1)/(? I/I1), де: - Q - обсяг куплених товарів; - I - дохід потребітеля.Для розрахунку визначте зміну попиту споживачів на даний вид товару за умови, що ціна на нього буде однаковою. Припустимо, за місяць в магазині було придбано мобільних телефонів на суму 200 тис. Руб., В наступному місяці - на 210 тис. Руб. Ціни на телефони залишилися колишніми.
2
Розрахуйте відсоток зміни величини попиту на мобільні телефони: (210-200)/200 * 100% = 5% - попит на мобільні телефони за місяць зріс на 5%.
3
Підрахуйте відсоток зміни доходів покупців. Динаміку доходів населення можна визначити за статистичними даними вашого регіону. Припустимо, за місяць середня заробітна плата населення змінилася з 21 000 р. до 22 000 р. Розрахуйте відсоток зміни величини доходу за період: (22 000-21 000)/21 000 * 100% = 4,8%, тобто, доходи населення зросли в середньому на 4,8%.
4
Розрахуйте еластичність попиту на мобільні телефони за формулою, наведеною в пункті 1. Коефіцієнт еластичності попиту на мобільні телефони по доходу дорівнюватиме: Е = 5%/4,8% = 1,04. Ця цифра означає, що при зміні доходу споживача на 1%, попит на цю категорію товару зміниться на 1,04%.
5
Розрахуйте коефіцієнт еластичність попиту за ціною за формулою: Е = (? Q/Q1)/(? Р/Р1), де: - Q - обсяг куплених товарів; - Р - ціна на товар.Для прикладу розрахуйте еластичність попиту за ціною на мобільні телефони. Визначте зміну попиту споживачів на даний вид товару. Припустимо, попит на них зріс на 5% (п.2). Середня ціна одного проданого телефону збільшилася з 8 000 до 8300 рублів.
6
Розрахуйте відсоток зміни середньої ціни на продані телефони: (8 300-8 000)/8000 * 100% = 3,8%. Отже, середня ціна проданого телефону за місяць зросла на 3,8%.
7
Розрахуйте еластичність попиту на мобільні телефони за формулою, наведеною в пункті 5. Коефіцієнт еластичності попиту на мобільні телефони за ціною дорівнюватиме: Е = 5%/3,8% = 1,32. Ця цифра означає, що при зміні ціни на мобільні телефони на 1%, попит на цю категорію товару зміниться на 1,32%.
Зверніть увагу
Якщо розрахований коефіцієнт еластичності попиту за ціною на даний вид товару менше одиниці, то такі товари вважаються нееластичними (наприклад, предмети першої необхідності). Якщо коефіцієнт еластичності більше одиниці, то такі товари відносяться до еластичних (меблі, побутова техніка).
Чутливість ринку до зміни цін на товари, доходів споживачів і інших чинників ринкової кон'юнктури відбивається в показнику еластичності , яка характеризується спеціальним коефіцієнтом. Коефіцієнт еластичності попиту показує, наскільки в кількісному вираженні змінився обсяг попиту при зміні ринкового чинника на 1%.
Інструкція
1
Ви повинні враховувати, що існує кілька показників еластичності попиту . Коефіцієнт еластичності попиту за ціною відображає ступінь кількісного зміни попиту при збільшенні або зменшенні ціни на 1%. При цьому виділяють три варіанти еластичності . Нееластичний попит має місце у випадку, коли купується кількість товару збільшується меншими темпами, ніж зниження ціни. Еластичним вважається попит, коли зниження ціни на 1% веде до збільшення попиту більше, ніж на 1%. Якщо купується кількість товару зростає таким же темпами, якими відбувається падіння ціни, то має місце попит одиничної еластичності .
2
При аналізі еластичності ви можете розрахувати коефіцієнт еластичності попиту по доходу. Він визначається за аналогією з еластичністю попиту по ціні як ступінь кількісного зміни доходу споживачів на 1%. В силу того, що при збільшенні доходу можливість придбання товарів зростає, даний коефіцієнт має позитивну тенденцію. Якщо коефіцієнт еластичності попиту по доходу вкрай малий, то мова йде про товари першої необхідності; якщо ж навпаки, дуже великий - то про предмети розкоші.
3
Крім того, існує коефіцієнт перехресної еластичності . Він характеризує ступінь зміни попиту на один товар при зміні ціни на інший товар на 1%. Даний показник може приймати як позитивне, так і негативне значення. Якщо коефіцієнт перехресної еластичності більше нуля, то розглянуті товари є взаємозамінними, наприклад, макарони і картоплю. При збільшенні ціна на картоплю попит на макаронні вироби зростає. Якщо даний коефіцієнт приймає негативне значення, то мають місце взаємодоповнюючі товари, наприклад, автомобіль і бензин. При зростанні цін на бензин попит на машини значно скорочується. Якщо коефіцієнт еластичності дорівнює нулю, то товари є незалежними один від одного, і зміна ціни на один товар ніяк не впливає на обсяг попиту на інший.