Як ввести залишки на склад.

Перш ніж вводити в базу прибуткові та видаткові накладні, вам потрібно відобразити в обліку залишки на складі на початок його ведення. Товарні залишки повинні бути заведені на дату, що передує початку періоду. Найзручніше бухгалтерам вести облік товарів в програмі «1С: Торгівля + Склад», конфігурація якої дозволяє заповнювати таблицю «Інвентаризація ТМЦ», використовуючи звіт «Залишки ТМЦ».
Інструкція
1
Почніть настройку звіту «Залишки ТМЦ» і викличте з діалогу обробку табличній частині «Інвентаризація ТМЦ». Зробити це можна будь-яким із двох способів: використовуючи кнопку «Інвентаризація» або кнопку «Заповнити» в документі «Інвентаризація ТМЦ», вибравши в меню вкладку «Заповнити зі звіту». Після цього вам потрібно заповнити таблицю з документа інвентаризації, яка містить звіт «Залишки ТМЦ» за потрібною вам групі товарів.
2
Оберіть склад, на якому проводять інвентаризацію, і вкажіть певну групу товарів, для якої проводиться перевірка залишків. Майте на увазі, що можна відбирати товари за їх властивостями. Крім того, за допомогою множинного фільтра можливо створити довільний список товарів.
3
Встановіть в фільтрі «Залишки» варіант «Все ненульові» в ознаці «Включаючи резерв». Це робиться для того, щоб при інвентаризації були враховані реальні залишки, а не зарезервований товар. Використовуйте зручний перемикач у вкладці «Ціни» - «Усереднена собівартість без ПДВ». Це полегшить виконання вашого завдання. Однак, якщо інвентаризацію проводять на роздрібному складі, положення повинно бути встановлено як «Відпускна ціна (тільки роздріб)», адже інвентаризація на такому складі здійснюється в тих же самих роздрібних цінах, за якими обліковується товар на роздрібному складі.
4
Натисніть кнопку «Інвентаризація», коли завершите установку всіх необхідних налаштувань. В автоматичному режимі сформується потрібний вам документ «Інвентаризація ТМЦ». Якщо ви вибрали оптовий склад, для складеного документа буде встановлений вид «Інвентаризація (по складу)». Якщо ви вказали роздрібний склад, то вигляд буде вказано «Інвентаризація (по роздробі)». Таблиця в документі буде містити залишки товарів у відповідності з тими настройками, які ви встановили в звіті «Залишки ТМЦ».
5
Введіть у «Інвентаризацію» всі фактичні дані по товарах на складі. Далі оформите документи «Списання ТМЦ» або «Оприбуткування ТМЦ» залежно від того, потрібно вам відобразити нестачу або ввести надлишок товарів.
Перед тим як ввести в базу видаткові та прибуткові накладні, необхідно відобразити поточні залишки на складі в обліку. Товарні залишки заводяться на ту дату, яка передує даті початку періоду.
Інструкція
1
Запустіть встановлення звіту в програмі «1С: Торгівля + Склад», який називається «Залишки ТМЦ». Почавши його побудова, ви викличете за допомогою діалогових вікон обробку таблиці «Інвентаризація ТМЦ». Ви можете здійснити це двома способами: натиснувши на кнопку «Інвентаризація» або з використанням кнопки «Заповнити» в документі під назвою «Інвентаризація ТМЦ». Виберіть вкладку «Заповнити зі звіту» в меню. Далі заповніть табличну частину документа інвентаризації, яка містить звіт, який називається «Залишки ТМЦ» по вашій групі товарів.
2
Визначте той склад, на якому проводиться інвентаризація. Крім того, вам слід вказати потрібну вам групу товарів, для якої ви заведете залишки . зверніть увагу на те, що ви можете відібрати товари за їх властивостями, а, використовую множинний фільтр, ви зумієте створити список товарів довільно.
3
Поставте значення «Все ненульові» в фільтрі «Залишки», який знаходиться в ознаці під назвою «Включаючи резерв». Тоді при інвентаризації будуть враховані всі реальні залишки , виключаючи зарезервований товар. Для вашої зручності, ви можете використовувати спеціальний перемикач, який знаходиться у вкладці «Ціни» і називається «Усереднена собівартість без ПДВ». Таким чином, ви спростите виконання поставленого завдання. Майте на увазі, що, якщо інвентаризують товар на складі роздробу, потрібно встановити положення «Відпускна ціна (тільки роздріб)», тому що інвентаризація на цьому складі повинна здійснюватися в тих же роздрібних цінах, які використовуються для його обліку на роздрібному складі.
4
Використовуйте кнопку «Інвентаризація» після установки потрібних налаштувань. Тоді необхідний документ буде сформований автоматично. У тому випадку, якщо вами був обраний оптовий склад, документ матиме вигляд «Інвентаризація (по складу)», а якщо роздрібний, то документ буде в вигляді «Інвентаризація (по роздробі)». Таблична частина документа повинна містити інформацію по залишках товарів згідно встановленим вами налаштувань в звіті «Залишки ТМЦ».
5
Заведіть фактичні дані по залишках на складі в «Інвентаризацію». Створіть документи «Оприбуткування ТМЦ» або «Списання ТМЦ» залежно від того, що вам потрібно відобразити, надлишок або недостачу.