Як знайти кількість речовини.

У повсякденному житті нам вкрай рідко доводиться стикатися з питанням знаходження кількості речовини , хіба що в разі спільного вирішення задачок з хімії з дитиною-школярем.
Інструкція
1
Як відомо з початкового курсу хімії, кількість речовини (n) вимірюється в молях і визначає кількість структурних одиниць речовини (електронів, протонів, атомів, молекул, і т.д.), що містяться в заданій масі (або обсязі).
2
Цю фізичну величину зручно використовувати при описі хімічних реакцій, оскільки молекули взаємодіють у кількості кратному цілому числу, не залежно від їх маси (коефіцієнти в хімічних рівняннях відображають співвідношення між кількостями речовин, що вступили в реакцію).
3
Враховуючи, що в реальних дослідах кількість молекул (атомів) речовини занадто велике, його незручно застосовувати в обчисленнях. Натомість прийнято виражати число молекул в молях.
4
Т.ч. кількість речовини в одному молі чисельно одно постійної Авогадро (NA = 6,022 141 79 (30)? 1023 моль? 1). При округленні отримаємо NA = 6,02.1023
5
Унікальність цієї постійної в тому, що якщо число молекул N = NA, то їх вага в а.о.м. (Атомних одиницях маси) чисельно дорівнює їх вазі в грамах. Іншими словами, щоб перевести а.е.м. в грами, потрібно просто помножити їх на NA.6,02.1023 * а.е.м. = 1 г
6
Такі порції молекул (атомів) речовини називаються молем речовини . Значить, моль - це міра кількості речовини . 1 моль дорівнює 6,02.1023 структурних частинок даного речовини .
7
Маса одного моля речовини називається молярною масою (M). Молярна маса визначається множенням молекулярної маси речовини на постійну Авогадро (NA).
8
Молекулярна маса знаходиться шляхом додавання атомної маси всіх атомів, що входять до складу молекули даного речовини . Наприклад, для молекул води (H2O) вона складе: 1 * 2 + 16 = 18 гмоль.
9
Отже, кількість речовини обчислюють за формулою: n = mM, де m - маса речовини .Чісло молекул визначається: N = NA * n , а для газів: V = Vm * n, де Vm - молярний об'єм газу, рівний 22,4 лмоль (при нормальних умовах).
10
Отримуємо загальне співвідношення: n = mM = NNA = VVm
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=rySjlOPf9oA