Як відрізняти прислів'я від приказок.

Прислів'я та приказки - особливий жанр народної творчості, досвід поколінь, накопичений протягом багатьох століть і не залежить від політики, економіки, моди або епохи. Це безцінний спадок всіх народів, передавалися з вуст у вуста. Прислів'я та приказки дуже схожі, але все ж між ними є певні відмінності.
Інструкція
1
Великий енциклопедичний словник визначає прислів'я як афористично стислий, образне, граматично і логічно закінчене вислів із повчальним змістом в ритмічно організованій формі. Прислів'я містять основні істини, узагальнюють різні життєві явища, наставляють: «Добро, зроблене таємно, оплатиться явно» (японське прислів'я). Їх можна назвати формулами життя: вони відповідають на багато питань, попереджають про наслідки, пояснюють, чому сталося так, а не інакше, втішають: «Терпіння - кращий пластир для всіх ран» (англійське прислів'я). Прислів'я вчать долати труднощі, радять, застерігають, заохочують доброту, чесність, сміливість, працьовитість, засуджують егоїзм, заздрість, лінь.
2
Приказка - короткий образний вислів, зворот, влучно визначає життєві явища, але позбавлений повчального сенсу. Це алегоричне вираження, що має емоційну оцінку і служить більшою мірою для передачі почуттів «Ні вигадати, ні взгадать, ні пером описати». Приказка не називає речі і не договорює, але натякає на них. Вона вживається в пропозиціях для додання художньої забарвлення ситуацій, речам і фактам.
3
Відрізнити прислів'я від приказок іноді буває складно, але орієнтуйтеся на наступні моменти: - прислів'я - закінчена лексична одиниця, пропозиція, що містить повчальний зміст: «Той здоров'я не знає, хто хворий не буває» (російське прислів'я), а приказка - незавершене поєднання слів, що не має дидактичної цінності: легкий на помині, як з гуся вода, сім п'ятниць на тижні; - зверніть увагу на структуру висловлювання: перша частина прислів'я вказує на вихідне положення, друга містить повчання, має повчальний зміст і практичне застосування в життєвій ситуації: «Хто кричить на жінку, забуває про свою матір» (норвезька прислів'я), а приказка лише констатує будь-якої факт чи явище без настанов і висновків: «Ось тобі, бабуся, і Юріїв день ».