Як написати характеристику-відгук про практику. Як написати введення для звіту практиці в пожежній частині.

Багато студентів вузів після завершення чергового року навчання проходять виробничу практику на підприємствах. Вони отримують можливість закріпити свої теоретичні знання, отримані в інституті, і перевірити, наскільки вони допомогли їм у практичній діяльності. Після завершення керівник практики від підприємства повинен дати студенту характеристику-відгук, яку той пред'явить до інституту разом із звітом про свою трудову діяльність.
Інструкція
1
Характеристику-відгук на студента, що проходив практику на вашому підприємстві, пишіть на бланку організації. На ньому обов'язково має бути зазначено повне найменування підприємства, юридична адреса та контактні телефони. Адресна частина бланка в цьому випадку не заповнюється.
2
Напишіть слово «Характеристика» і вкажіть прізвище, ім'я та по батькові практиканта, студентом якого курсу і якого навчального закладу він є.
3
Знову вкажіть прізвище та ініціали, дати початку і закінчення практики, її тривалість. Напишіть, яку посаду обіймав практикант, і перерахуйте все, що входило в його обов'язки. У календарному порядку дайте перелік отриманих в ході практики виробничих завдань і оцініть, наскільки успішно студент впорався з кожним з них.
4
Дайте загальну оцінку його теоретичних знань, їх рівня та вміння застосовувати їх у виробничій діяльності. Оцініть його здатність до навчання і вмінню працювати з новою для нього інформацією. Перелічіть його ділові якості, проявлені в ході виконання виробничих завдань, його дисциплінованість, сумлінність, пунктуальність, акуратність і відповідальність.
5
Оцініть загальнолюдські якості, вміння працювати в колективі, повести за собою людей. Відзначте, наскільки практикант користувався повагою співробітників підприємства, що працюють з ним, проявив він себе як лідер, як майбутній фахівець. Вкажіть на ті якості, які заважали в роботі.
6
Дайте загальну оцінку практики: «відмінно», «добре» чи «задовільно». Висловіть свою думку про здібності студента, наявності в ньому властивостей характеру, якостей і навичок, які необхідні фахівцеві з вищою освітою.
7
Напишіть, куди дана характеристика, найменування вузу. Розпишіться в якості керівника практики. Характеристику підпишіть у керівника компанії і завізують її у начальника відділу кадрів. Завірте підпису печаткою підприємства.
Характеристика підприємства може знадобитися як додаток до звіту про його діяльність або до довідки для потенційних інвесторів. Вона формує уявлення про діяльність самого підприємства та ефективності роботи керуючого їм персоналу. Форма такої характеристики довільна, але краще дотримуватися певної схеми викладу.
Інструкція
1
Характеристику на підприємство слід писати на його фірмовому бланку з зазначенням повного найменування, реквізитів та контактних телефонів. У заголовку вкажіть слово «характеристика» і повне найменування підприємства, організації.
2
У вступній частині вкажіть, до якої форми власності належить дане підприємство і дайте коротку історичну довідку про його діяльність. Вкажіть дату заснування, вид діяльності при його створенні, основні етапи розвитку та досягнення. Якщо підприємство було лауреатом або мало нагороди, їх також необхідно відобразити.
3
Розкажіть про діяльність підприємства в даний час. Опишіть його структуру і структуру апарату управління. Приведіть у якості ілюстрації структурну схему, яка відображатиме взаємозв'язку між виділеними окремими підрозділами. Дайте відомості про штат співробітників по кожному підрозділу.
4
Перелічіть всі види діяльності, якими займається підприємство. Опишіть весь асортимент виробленої продукції, товарів, що продаються або надаваних послуг. Дайте коротку аналітичну довідку щодо їх конкурентоспроможності, відповідності якості міжнародним стандартам.
5
Наведіть дані статистичного та фінансового аналізу діяльності підприємства. Вкажіть основні виробничі показники: продуктивність, собівартість, прибутковість. Дайте аналіз ринків збуту з урахуванням специфіки виробленої продукції. Ефективність роботи підприємства покажіть у вигляді діаграм і графіків, що відбивають динаміку показників за декілька попередніх років.
6
Проаналізуйте діючу структуру штату, перерахуйте категорії і кількість персоналу, методи управління та відбору: як підбираються, готуються і навчаються кадри, яким чином мотивуються. Вкажіть їх кваліфікацію і рівень плинності. Розкажіть про соціальне іміджі підприємства - турботі про навколишнє середовище, благодійних, соціальних та екологічних програмах.
7
Підпишіть характеристику керівником підприємства, головним бухгалтером, головним економістом і начальником відділу кадрів. Після того, як підписи будуть проставлені, вкажіть дату підписання характеристики.