Як оформити щоденник з переддипломної практики. заповнення щоденника практики.

Щоденник з переддипломної практиці оформляється так само, як звіт по виробничій або навчальній практиці. Щоденник являє собою брошуру і містить відомості про студента і його навчальному закладі, про місце проходження практики і календарний план. У кожному навчальному закладі свої правила оформлення щоденника, але в цілому вони схожі.
Вам знадобиться
  • - Microsoft Word;
  • - листи А4;
  • - ручка.
Інструкція
1
Зробіть брошуру з аркушів А4. Для цього в Microsoft Word виберіть альбомну орієнтацію в параметрах сторінки і розділіть лист на 2 колонки за допомогою відповідного значка на панелі інструментів. Пронумеруйте сторінки, починаючи з 3-ей. Враховуйте, що при роздруківці праві боку аркушів - це перші сторінки щоденника, а ліві - останні сторінки.
2
Оформіть обкладинку щоденника. Зверху вставте шапку (з найменуванням вашого навчального закладу), в центрі напишіть «Щоденник студента з переддипломної практики» і внизу - місто і рік виконання практики.
3
Зробіть титульний лист. Знову вгорі надрукуйте шапку, під нею в стовпчик пишіть назви наступних пунктів: адреса навчального закладу, факультет, кафедра, керівник практики від університету, тел. (Мається на увазі номер телефону керівника), керівник практики від підприємства, телефон. Через пару прогалин в центрі підзаголовок «ЩОДЕННИК» і знизу в стовпчик: з переддипломної практики, студента (такого-то) курсу (такий-то) групи, за фахом, місце практики, термін практики (від/до певного числа і кількість тижнів) .
4
Складіть календарний план роботи студента. В Microsoft Word вставте таблицю, що складається з 5 стовпців. Назва 1-ой колонки - «№ п/п», наступні колонки - «Найменування робіт», «Початок», «Закінчення», «Прізвище керівника від підприємства». У цю таблицю запишіть теми заданої роботи по тижнях. Наприклад, 1 тиждень - ознайомлення з підприємством; 2-3 тижні - участь в роботі організації, виконання певних функцій і останній тиждень - систематизація матеріалу для складання звіту по практиці.
5
Заповніть щоденник з переддипломної практики. На наступній сторінці надрукуйте заголовок «Щоденник роботи студента» і вставте таблицю з 4 стовпців: «№ п/п», «Дата», «Короткий зміст роботи практиканта» і «Зауваження та підпис керівника». Таблиця щоденника практики займе більше сторінок, т.к. розписувати треба щодня.
6
Оформіть решта сторінок. У деяких навчальних закладах вимагають включати в щоденник проходження переддипломної практики звіт, індивідуальне завдання, відгук про переддипломної практиці і пр.
Зверніть увагу
Переддипломна практика орієнтується на обрану тему дипломного проекту. Дані, отримані під час проходження практики, повинні бути включені в нього.
Корисна порада
На кожній сторінці внизу по центру або зліва можна поставити напис «Керівник практики від університету» (або «Зав. Кафедрою») і 2 нижні риси, під якими в дужках вкажіть «Підпис» та «ПІБ».