Як знайти коефіцієнт ритмічності.

Ритмічність виробництва - один з основоположних показників ведення успішного бізнесу. Він означає, що всі замовлення і взяті на себе зобов'язання по виробництву продукції будуть виконані в строк і в належній якості. А це веде до своєчасному надходженню коштів за відвантажену продукцію, які підуть і на розвиток виробництва, і на виплату заробітної плати працівникам, і на закупівлю сировини та ін. Потреби. Досвідчений господарник знає, що всі процеси виробництва пов'язані між собою, і тому чітко відстежує ритмічність випуску продукції.
Інструкція
1
Для оцінки ритмічності виробництва зазвичай проводиться аналіз випуску продукції по місяцях, тижнях або днях. Вираховуються планові обсяги, виконані обсяги, недовиконання обсяги виробництва і час, відповідне їх виконанню. Далі складається таблиця, в якій певного періоду часу відповідає певний показник випуску товару. Аналіз охоплює той проміжок часу, який необхідний для чіткої організації праці.
2
Загальний показник ритмічності (Рд) вираховуйте на основі аналізу випуску продукції і визначається за формулою: Рд = Пекло * 100/Ам, де: Пекло - фактичний випуск продукції за декаду; Ам - фактичний випуск продукції за месяц.Однако цей показник є досить загальним, оскільки не враховує кількість робочих днів у періоді, а також виконання планового графіка виробництва.
3
Для більш достовірного визначення ритмічності використовують коефіцієнт ритмічності (Кр). Ця величина показує частку випущеної продукції без порушення графіка. Скористайтеся формулою: Кр = Аф/Ап, де: Аф - фактичний випуск продукції за певний період часу; Ап - планове завдання з випуску продукції за той же період часу.
4
Крім цього, коефіцієнт ритмічності можна обчислити і за формулою: Кр = 1-Ан/Ап, де: Ан - недовиконання плану по випуску продукції за певний період; Ап - планове завдання з випуску за той же період.
5
У другому випадку розрахунок ґрунтується на плановому графіку випуску товарів. Провести аналіз виробництва і розрахувати коефіцієнт ритмічності можна за будь-який потрібний відрізок часу: зміну, день, тиждень, декаду і т.д.
Зверніть увагу
Визначення коефіцієнта ритмічності - важливий етап оперативного планування виробництва, що є передумовою для чіткої роботи всього підприємства.