Як обчислити і побудувати епюру.

Епюра - графічна схема рішення задачі опору матеріалів при розрахунку міцності і діючих навантажень на матеріал. Вона відображає залежність згинальних моментів від довжини навантаженого ділянки якогось елементу. Це може бути балка або ферма, інша несуча конструкція.
Інструкція
1
При розрахунку міцності матеріалу вважається, що існують чотири види внутрішніх зусиль, які виникають в елементах, що навантажуються зовнішніми силами. Це крутний момент, поперечна сила, поздовжня сила і згинальний момент.
2
Зазвичай будують епюри крутних і згинальних моментів, як найбільш небезпечних для міцності конструкцій. При необхідності вивчення розподілу поздовжніх і поперечних сил по довжині навантаженого елемента, розраховують і будують також епюри поздовжніх Q і поперечних сил N.
3
Епюри будують в довільному масштабі і підписують із зазначенням розмірності. Пропорції дотримуватися обов'язково. Знаки «+» і «-» в кружечку вказує знак епюри на епюрі сил.
4
Будувати епюру починають з рішення задач з теоретичної механіки та опору матеріалів. Встановіть характер розглянутого елемента і тип його зв'язків (способи закріплення в просторі). При цьому враховуйте такі основні правила: - система, що знаходиться в спокої, знаходиться в рівновазі; - сума сил, що діють на врівноважену систему дорівнює 0, також як і сума моментів, створюваних цими силами; - момент - твір сили на плече, перпендикулярне силі відстань від точки прикладання сили до точки моменту; - спрямована вгору сила - позитивна, спрямована вниз - негативна; - якщо система при додатку моменту прагнути повернутися за годинниковою стрілкою - момент позитивний, якщо проти - негативний.
5
Вкажіть точне дійсний напрям реакцій зв'язку аналізованих елементів. Для цього визначте залежності сили і моменту від аргументу х, а також напрямок ходу (справа наліво або навпаки).
6
Візьміть олівець, лінійку, папір. Намалюйте з дотриманням масштабу схематичне зображення розглянутого елемента (стрижень) і його сполуки (опори).
7
Відповідно до розрахунків вкажіть точки докладання і напрямки сил, їх величину. Вкажіть точку додатка моменту, його напрямок.
8
Розбийте елемент на ділянки (перетину), вкажіть у них поперечні сили, побудуйте для них епюри. Визначте в перетинах згинальні моменти. Побудуйте епюри згинальних моментів.