Як написати звіт про практику в школі.

Навчаючись у педагогічному вузі або коледжі, студенти обов'язково проходять практику за майбутньою спеціальністю в якійсь із шкіл. По її завершенні необхідно написати звіт і здати його в навчальну частину для перевірки.
Вам знадобиться
  • - робочий зошит;
  • - педагогічний щоденник;
  • - характеристика на клас;
  • - характеристика на учня;
  • - характеристика на вас.
Інструкція
1
Почніть звіт з оформлення титульного аркуша. Вкажіть на ньому свої особисті дані, назва навчального закладу, в якому ви навчаєтеся, а також, свій курс і факультет. Тут же напишіть ім'я керівника практики, педагога, у якого ви її пройшли і номер школи.
2
На наступному аркуші дайте короткий аналіз практиці, в змісті якого постарайтеся відповісти на основні питання, наприклад: що нового ви дізналися на практиці; чи легко було встановлено контакт з учнями; які моменти викликали складнощі; яким чином ви вирішували подібні ситуації; надавав Чи учитель вам допомогу, і яку. Висловіть свої побажання щодо організації практики надалі.
3
Прикладіть до звіту педагогічний щоденник, який повинен вестися протягом всієї практики. У ньому зазначаються результати спостережень за класом, проводиться аналіз навчально-виховної роботи з учнями. Одним з основних пунктів щоденника є збір даних, які будуть потрібні для написання практичної частини курсової чи дипломної роботи (залежить від виду практики).
4
Складіть загальну характеристику всього класу, а також одного або декількох окремо обраних вами учнів.
5
Прикладіть робочу зошит, в якій ви повинні були за певною схемою конспектувати уроки, проведені на практиці. На основі цих даних і складається головний текст звіту.
6
Якщо ви виконували обов'язки класного керівника, прикладіть матеріали про позакласних заходах, проведених з учнями (відвідування виставок, сценарії конкурсів, теми позакласних годин і т.п.)
7
Додайте свою характеристику, складену на вас учителем, в чиєму класі ви здійснювали практику. Даний документ повинен містити оцінку вашої роботи і бути завіреним печаткою та підписом директора школи.
8
Після складання звіту необхідно отримати підпис керівника практики. Здайте звіт по педпрактики в деканат не пізніше десятиденного терміну з моменту її закінчення.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=Lh9J17yRrvY
В обов'язки керівника підприємства, зокрема школи, входить і обов'язок складати характеристику на людину, що проходив в даному навчальному закладі виробничу практику. Найчастіше ВУЗ дає спеціальний бланк, проте деколи доводиться складати документ самостійно. Існують певні правила в написанні таких характеристик.
Інструкція
1
Пам'ятайте, що характеристика складається представником адміністрації або безпосереднім начальником практиканта, завіряється підписом уповноваженої особи з розшифруванням підпису та печаткою.
2
Характеристика на людину, що проходив практику, відноситься до різновиду зовнішньої характеристики. При її складанні необхідно пам'ятати, що зовнішня характеристика пишеться на прохання самого працівника або на вимогу інших організацій, державних та інших органів. Мета: охарактеризувати людину як майбутнього фахівця.
3
Врахуйте, що даний документ - це виробнича характеристика, і ви повинні охарактеризувати практиканта як майбутнього фахівця, працівника, а не як людину загалом. Головне - дати відомості про те, яку роботу і як виконував студент, якими навичками володіє і в якому обсязі, які якості як майбутній працівник він проявив.
4
Використовуйте офіційний бланк або друкований аркуш із зазначенням реквізитів, адресою та контактними телефонами учбового закладу, в якому проходилася практика. Вкажіть ПІБ практиканта і час проходження практики.
5
Перелічіть, які обов'язки виконував практикант, які види діяльності освоїв в школі, дайте конкретний перелік. Наприклад: «ПІБ проходив практику з 12.09.11 по 12.10.11. Займався наступними видами діяльності: провів 10 уроків за темами: ... 1 класна година по темі: ... 1 загальношкільні захід (назва) і т.д. "
6
Вкажіть якості, які проявив людина за час практики. Наприклад: «За час проходження практики в нашій школі ПІБ проявив такі якості: ініціативність, працьовитість, комунікабельність". Напишіть, яких успіхів досяг практикант, якими грамотами заохочений (якщо такі є). Охарактеризуйте поведінку практиканта в колективі і по відношенню до учнів.
7
Зробіть необхідні висновки і дайте оцінку роботі людини під час виробничої практики. Висловіть думку про пропонованої оцінці за практику.
Корисна порада
Пишіть характеристику в офіційному стилі, діловою мовою.