Як організувати управління в організації.

Ефективне управління дозволяє забезпечити стабільність виробництва, оптимізувати виробничі процеси, скоротити час виконання замовлень і виготовлення продукції, знизити кількість браку. Деякі російські підприємства вже впровадили виробничу систему управління, що забезпечує гарантовану якість продукції.
Інструкція
1
Основа виробничої системи управління (ПСУ) - культура підприємства. На цій основі діють інші складові: управління, контролю, організації і система цілей. Це системи внутрішні, а постачання та збут - зовнішні системи та повноцінні елементи ПСУ. Щоб вона працювала повноцінно, забезпечте взаємозв'язок всіх елементів, максимальну відкритість процесів і налагодьте комунікаційні потоки.
2
Використовуйте на підприємстві філософію менеджменту, відому як «безперервний процес поліпшень» (НПУ). У ній будь-який співробітник розглядається як фахівець у сфері, яку підтримує відповідно до посадових інструкцій. При такому підході працівник, його кваліфікація, досвід і знання є важливим капіталом підприємства, яке стає зацікавленим в кожному спеціалісті.
3
Дайте співробітникам можливість удосконалюватися, набиратися досвіду. Стимулюйте їх бажання раціоналізувати процеси виробництва, підвищити якість продукції. Компанія повинна позитивно сприймати виникають у процесі виробництва проблеми працівників як привід для прийняття гнучких коригувальних рішень. Створіть на підприємстві атмосферу відкритості й довіри, і співробітники будуть захоплені таким підходом до роботи, справлять покращення технологічних процесів, які вони використовують.
4
Розробіть на підприємстві систему стандартів якості та надійності. Це дозволить об'єктивно оцінювати працю кожного. Залучайте працівників компанії в процес розробки стандартів. Аналізуйте відхилення, використовуючи для цього відповідні методи. Для полегшення контролю розробіть систему оцінки, засновану на кількісних і якісних характеристиках. Виявляйте істинні причини браку і усувайте їх разом з виконавцями. Це і є система менеджменту якості, яка впроваджується на російських підприємствах.
5
Проведіть заходи, що підвищують ергономіку робочих місць, що дозволить кожному співробітнику ефективно виконувати свої функції. Разом з планировщиками, управлінськими силами і виконавцями розробіть нові методи роботи та оптимізуйте використовувані раніше методики.
Процес управління на увазі під собою сукупність певних видів діяльності, які спрямовані на впорядкування та координацію розвитку і функціонування організації, а також її елементів, щоб досягти цілей, що стоять перед нею. При цьому він вирішує два завдання: тактичну, яка полягає в підтримці стійкості, працездатності і гармонійності взаємодії всіх елементів об'єкта управління; а також стратегічну, що забезпечує його розвиток і вдосконалення.
Інструкція
1
Головними завданнями технології управління служать: встановлення організаційного порядку і раціональної послідовності виконання робіт; забезпечення єдності, узгодженості та безперервності дій суб'єктів при прийнятті рішень; участь вищестоящих керівників; рівномірна завантаження виконавців.
2
В основі управлінських технологій лежать виробничі й інформаційні потоки, сукупність знань про методи і прийоми дій працівників вищої ланки в процесі виконання управлінських операцій.
3
Лінійна технологія характеризується досить суворої послідовністю окремих фаз (професіоналізм виконання завдань, кваліфікація виконавців, кваліфікація керівника), які взаємодіють між собою і можуть змінюватися відповідно до раніше наміченим планом (підвищення кваліфікації). Вона використовується в елементарних типових випадках при достатній визначеності кінцевої мети і ситуації, наприклад, при керуванні рухом поїздів або роботою обладнання.
4
При неможливості дати точну оцінку стану справ на підприємстві виділяється ключова проблема і намічається однозначна мета. Технологія управління в цьому випадку може бути розгалуженою. Рішення розробляються паралельно по декількох лініях. Така технологія управління підійде в сфері наукових досліджень.
5
Технологія управління за відхиленнями, які виникли на попередній фазі, виходить з частковою коригування, подолання та внесення змін до сам управлінський процес силами виконавців. В свою чергу, лише при значній величині відхилень в роботі необхідне втручання керівника. Цей підхід дозволить не відволікати його.
6
Коли процес управління проводиться в умовах високої невизначеності, то застосовується технологія управління по ситуації. Вона передбачає дії, які виходять з складних обставин, а також підстроювання під них, щоб найбільш ефективно можна було забезпечити вирішення існуючих проблем. В цьому випадку менеджер приймає оперативні рішення, як правило, на основі постійного спостереження, а також аналізу за змінами, які проходять у внутрішній і зовнішній середовищі організації.
7
Технологія управління по цілям орієнтується на стимулювання досягнення особистих цілей, сформульованих самими працівниками спільно з керівниками та зафіксованих в певному документі.