Як оформити перший аркуш реферату.

Титульний лист реферату може розповісти досить багато про рівень учня. Ця сторінка роботи демонструє обізнаність школяра про необхідні стандартах, його вміння працювати з інформацією та з текстовим редактором. Саме тому до оформлення титульного лист а реферату слід підійти з усією відповідальністю.
Вам знадобиться
  • - комп'ютер;
  • - папір.
Інструкція
1
Довідаєтеся про стандарти оформлення титульних лист ов у вашому навчальному закладі, оскільки в кожному з них можуть даватися індивідуальні рекомендації. Якщо таких немає, скористайтеся загальноприйнятими стандартами, заснованими на Гості.
2
Оскільки титульний лист реферату є його повноцінної сторінкою, зробіть стандартні поля, як і на інших лист ах. Згідно з офіційними вимогам, необхідно зробити наступні відступи: зверху і знизу на 2 см, ліворуч - 3 см, праворуч - 1 см. Оформляти поля рамками і лініями не рекомендується.
3
Відступіть від кордону верхнього поля 3 см і оформите верхній інформаційний блок. Він повинен включати в себе: • найменування міністерства або відомства, в систему якого входить ваш навчальний заклад; • повна назва навчального закладу; • найменування класу.
4
Відступіть від верхнього блоку 5-6 см і напишіть слово «Реферат». На наступному рядку допускається вказівка предмета. Нижче вкажіть тему роботи, не використовуючи лапок і самого слова «тема» перед нею. В даному випадку доцільно скористатися більшим шрифтом.
5
Оформіть розділ з відомостями про осіб, які виконали і перевіряючих реферат. Залежно від специфіки роботи, ви можете вказати ім'я свого наукового керівника. Перевіряючих необхідно перераховувати в стовпчик, залишаючи на рядках місце для підписів.
6
Відступивши 2 см від кордону нижнього поля, вкажіть ваше місто, через кому - рік (при цьому саме слово «рік» не пишеться).
7
Набирайте титульний лист шрифтом Times New Roman, не використовуючи при цьому курсив. Величину шрифту визначте самостійно, грунтуючись на необхідності виділення окремих пунктів. Для всіх вищевказаних блоків зробіть центральне вирівнювання. Виняток становлять лише рядки «Виконав:», «Перевірив:», які слід оформити у правому вирівнюванні.