Як звести негативне число в ступінь.

Операція зведення в ступінь є «бінарної», тобто має два обов'язкових вхідних параметра і один вихідний. Один з вихідних параметрів називається показником ступеня і визначає кількість разів, що операція множення повинна бути застосована до другого параметру - основи. Підстава може бути як позитивним, так і негативним числом.
Інструкція
1
Використовуйте при зведенні в ступінь негативного числа звичайні для цієї операції правила. Як і для позитивних чисел, зведення в ступінь означає множення вихідної величини на саму себе кількість разів, на одиницю менше показника ступеня. Наприклад, щоб звести в четверту ступінь число -2, його потрібно тричі помножити на себе: -2? = - 2 * (- 2) * (- 2) * (- 2) = 16.
2
Множення двох негативних чисел завжди дає позитивне значення, а результатом цієї операції для величин з різними знаками буде число негативне. З цього можна зробити висновок, що при зведенні негативних значень в ступінь з парним показником завжди мусить виходити число позитивне, а при непарних показниках результат завжди буде менше нуля. Використовуйте це властивість для перевірки проведених розрахунків. Наприклад, -2 в п'ятого ступеня має бути числом негативним -2? = - 2 * (- 2) * (- 2) * (- 2) * (- 2) = - 32, а -2 в шостий - позитивним -2 ? = - 2 * (- 2) * (- 2) * (- 2) * (- 2) * (- 2) = 64.
3
При зведенні негативного числа в ступінь показник може бути приведений у форматі звичайного дробу - наприклад, -64 в ступені?. Такий показник означає, що вихідну величину слід звести в ступінь, рівну чисельнику дробу, і витягти з неї корінь ступеня, рівної знаменника. Одна частина цієї операції розглянута в попередніх кроках, а тут вам слід звернути увагу на іншу.
4
Витяг кореня - непарна функція, тобто для негативних дійсних чисел вона може застосовуватися тільки при непарному показнику ступеня. При парному ця функція значення не має. Тому, якщо в умовах задачі потрібно звести негативне число в дробову ступінь з парним знаменником, то завдання рішення не має. В інших випадку виконайте спочатку операції з перших двох кроків, використовуючи як показника ступеня чисельник дробу, а потім витягніть корінь зі ступенем знаменника.