Як визначити рівень ринкового ризику.

Ризик-менеджмент - одна з найважливіших складових ефективної оцінки прогнозованого доходу. На основі аналізу ринкового ризику приймаються і виконуються управлінські рішення, мінімізуються можливі втрати.
Інструкція
1
Ринковий ризик супроводжує відкритих позиціях по операціях, пов'язаних з отриманням спекулятивного доходу, наприклад, купівлі-продажу валюти, цінного паперу, торгівлі опціонами і ф'ючерсами та ін. Небезпека пов'язана з тим, що такий дохід є надзвичайно залежним від нестабільних факторів , таких як процентні ставки, курси, цінові коливання і т.д.
2
Прийнято виділяти чотири основних форми ринкового ризику: фондовий, процентний, валютний і товарний. Це, відповідно, оцінка падіння вартості цінного паперу, зміни ставки по відсотках, коливання курсу валюти і зміни ціни товару. Іноді фондовий і товарний ризик об'єднуються в один - ціновий ризик.
3
Для того, щоб визначити рівень ринкового ризику, тобто оцінити його можливий вплив на очікуваний дохід, необхідно розрахувати сукупну величину ризиків, яка дорівнює: РР = 12,5 · (ПР + ФР + ВР), де ПР - процентний ризик, ФР - фондовий і ВР - валютний.
4
Метод визначення ринкового ризику полягає в розрахунку кількісного показника ринкового ризику. Результат виражається в грошових одиницях і становить імовірну суму втрат, яка не буде перевищена протягом заданого часового періоду (часового горизонту) і з заданою точністю (рівнем довіри).
5
Процедура визначення рівня ринкового ризику здійснюється регулярно, а дані вводяться в облікову систему. Керуючий співробітник на основі отриманої інформації оцінює ризик і приймає рішення, згідно з якими величина ризику може бути зведена до мінімуму. Іншими словами, менеджер повинен максимізувати прибуток і мінімізувати збитків, інакше підприємство може понести великі втрати.
6
Управління ринковим ризиком складається з декількох етапів: виявлення, оцінка, постійний моніторинг, контроль та мінімізація. Інформація для прийняття рішення має бути повною, щоб воно було об'єктивним.