Як вести відділ кадрів. Як вести облік кадрів на підприємстві.

Опції кадрової служби, організованої на динамічно і успішно розвивається підприємстві, значно відрізняються від тих, що виконують відділи кадрів, що працюють традиційними методами, які використовувались ще на радянських підприємствах . Вести відділ кадрів сучасними методами значить охопити всі стадії кадрового циклу - від пошуку і прийому на роботу нових співробітників, до звільнення або відправлення їх на пенсію.
Інструкція
1
З урахуванням російської специфіки, один співробітник відділу кадрів має припадати на 100-150 осіб. Розберіться з необхідним штатним кількістю кадрової служби і потім розподіліть обов'язки по групам або окремим співробітникам.
2
Співробітник або група підбору персоналу повинні займатися розробкою методології прийому на роботу, складанням кваліфікаційних вимог до претендентів та інструкцій з підбору персоналу. У функції групи також входить організація співпраці з рекрутинговими агентствами і використання інших альтернативних джерел пошуку персоналу. Співробітники групи повинні проводити набір, тестування та відбір кандидатів, їх попередню орієнтацію, а також вести базу даних потенційного кадрового резерву.
3
У функції працівників відділу кадрів повинні входити традиційні обов'язки: ведення кадрового діловодства, розробка інструктивного матеріалу з методики і процедурам роботи з кадрами, збір статистичних відомостей. Крім цього, вони повинні розробляти форми кадрового документообігу та оформляти кадрові рішення у формі наказів і розпоряджень.
4
Окремим напрямком роботи відділу кадрів має бути здійснення контрольних функцій. Це перевірки виконання підрозділами підприємства і його співробітниками своїх функцій і обов'язків, регламентованих положень про відділи та посадовими інструкціями. До цього ж напрямку діяльності можна віднести курирування проходження випробувального терміну, заходи з адаптації новачків, проведення атестацій і планування кар'єри персоналу компанії.
5
Сучасний відділ кадрів повинен займатися і професійним розвитком співробітників. Ця робота включає в себе розробку і впровадження програм професійної підготовки, планування та організацію навчання, підвищення кваліфікації, стажувань. Сюди ж відноситься взаємодія з вузами, іншими навчальними закладами та центрами.
6
Кадрова служба, звичайно, повинна курирувати питання праці та заробітної плати. До них відноситься проведення маркетингових досліджень по наявних систем нормування праці, тарифікація робіт, розробка системи оплати праці, пільг і компенсацій, а також її актуалізація і коректування. Співробітники служби, що займаються цими питаннями, також повинні нараховувати та видавати заробітну плату, вести облік витрат на персонал і вкладених у нього інвестицій.
7
В окремий напрямок також повинні бути виділені питання: - з охорони праці, розробці та реалізації заходів щодо її забезпечення; - розробки і реалізації соціальних програм; - юридичного забезпечення трудових процесів.