Як навчитися діловому спілкуванню.

У поняття «ділове спілкування» входять не тільки правила взаємодії з керівництвом, партнерами і клієнтами. В офіційній, діловій обстановці спілкування з колегами і навіть друзями по роботі також повинно бути регламентовано досить жорстко. Використання стандартних прийомів і методів ділової комунікації дозволить вам з успіхом проводити зустрічі та бесіди, наради і переговори, спілкуватися по телефону та електронною поштою.
Інструкція
1
Стиль і якість ділового спілкування дозволяють знайти спільну мову господарюючим суб'єктам, які займаються спільною справою, узгодити дії, однозначно визначити пріоритети. Його особливістю є жорстка регламентація, психологічна відстороненість, ієрархічна підпорядкованість. Обмін інформацією здійснюється у формі управлінських рішень, звітів, доповідей, повідомлень. Щоб навчитися діловому спілкуванню , дотримуйте вимоги до мовної комунікації, прийняті в діловому середовищі.
2
Чітко визначайте цілі свого повідомлення і гранично ясно і конкретно формулюйте їх в усному або письмовому вигляді. Вчіться використовувати мінімум слів для передачі якомога більшої кількості інформації і сенсу. Диференціюйте інформацію і відмовляйтеся від тієї, яка буде зайвою для конкретної групи співробітників. Залучайте їх увагу тільки до тих проблем, які їх безпосередньо стосуються.
3
Робіть свої повідомлення зрозумілими і доступними для сприйняття. Враховуйте їх цільову аудиторію і її ділову кваліфікацію. Використовуйте формулювання, що не допускають двоякого тлумачення, знаходите конкретні ілюстрації загальних понять. Щоб розставити смислові акценти, використовуйте яскраві приклади, але в своєму повідомленні чітко дотримуйтесь загальній ідеї.
4
В усних бесідах дотримуйтеся правил активного слухання. Демонструйте співрозмовникам, що ви розумієте і сприймаєте те, про що вони говорять. Висловлюйте словами чи жестами інтерес і готовність до спільних дій.
5
Прагніть до встановлення сприятливого психологічного і комунікативного мікроклімату бесіди, підтримуйте доброзичливий, рівний тон розмови. При діловому спілкуванні ваша комунікативна установка - визначення соціального та ієрархічного статусу учасників спілкування, встановлення правильного соціально-мовного контакту.
Корисна порада
Дотримуйтесь цих правил як в розмові між двома діловими співрозмовниками, так і при спілкуванні в групі.