Як виставляти оцінки учням.

Шкільні оцінки - бич не тільки учнів, а й самих вчителів. Як правильно виставляти їх своїм підопічним? Як не помилитися, бути об'єктивним в цій непростій справі? Адже найчастіше від однієї оцінки залежить підсумковий результат успішності дитини.
Інструкція
1
Для учнів середньої та старшої школи використовується 5-бальна система оцінок, яка передбачає максимальну «п'ятірку» і мінімальний бал - «одиницю». Охарактеризувати бали можна так: 5 - відмінно, 4 - добре, 3 - задовільно, 2 - незадовільно і 1 - дуже погано.
2
Щоб виставляти оцінки учням, керуйтеся нормами, які наводяться в державних програмах по кожному конкретному шкільного предмету. Щоб бути об'єктивним, перевіряйте тільки те, що було задано, і будьте готові аргументувати позначку. Ви вправі знизити один бал за неохайний загальний вигляд.
3
Не вносьте оцінки за погану поведінку в журнал поряд з відмітками про успішність з предмету. Зробіть це тільки в щоденнику, щоб звернути увагу батьків. Однак якщо дитина занадто відволікається на уроці і не слухає вас, то ця оцінка може бути адекватною, якщо він не відповість на поставлене вами питання.
4
Плануйте урок так, щоб опитати не менше п'яти осіб. Мінімальний рівень кількості оцінок у школі - одна відмітка за кожний місяць кожного учня. Враховуючи обсяг класу, для досягнення цієї мети урок повинен проходити досить активно, але намагайтеся не занижувати оцінки за повільну реакцію, дайте дитині трохи часу для відповіді на поставлене питання.
5
Виставляйте оцінки всім учням при проведенні письмових контрольних робіт. Твори і викладу оцінюйте подвійний відміткою, за граматику і зміст. Проводьте перевірку до настання наступного уроку згідно з прийнятими нормами ЗУН (знання, вміння, навички).
6
Призначте додатковий час відсутньому на контрольному заняття через хворобу або через прогулу учню, а також отримав «незадовільно». При необхідності проведіть факультативне заняття для тих, хто не встигає за вашим предмету.
7
Виводите проміжні (за чверть, півріччя) і підсумкові (за рік) оцінки, виходячи з середнього балу всіх позначок, отриманих учнем протягом зазначеного періоду. Якщо він занадто низький або є «борги» за контрольними або домашнім роботам, призначте додатковий час для перездачі.
8
Ставте при усних відповідях: «5», якщо учень повністю розкрив зміст заданого матеріалу, вміло використовував отримані знання в самостійній роботі, точно застосував прийняту символіку або термінологію, продемонстрував стійкість набутих навичок. Простимі одна-дві невеликі неточності по застереженні або необережності. «4» - були допущені помилки при висвітленні додаткових питань, часті навідні запитання вчителя, є невеликі прогалини, які не спотворили загальної відповіді. «3» - зміст матеріалу розкрито не повністю, але учень проявив загальне розуміння теми, відсутня стійкість навичок, нездатність відразу застосувати знання в новій завданню, неточна термінологія або символіка предмета, неможливість відповіді без навідних запитань. «2» - зміст матеріалу не розкрито, учень не знає більшої частини заданого обсягу теми, численні помилки при вирішенні , використанні термінології, неможливі до виправлення навіть після навідних запитань.
9
Оцінюйте письмову роботу на: «5» - максимум 1 негруба помилка, загальна акуратність виконаної роботи, хороша орфографія. «4» - до 2 помилок і 2 неточностей плюс гарне оформлення і грамотність учня. «3» - до 4 помилок і 5 неточностей, акуратне оформлення. «2» - понад 4 грубих помилок.