Як порахувати кількість записів.

Найчастіше з'ясовувати кількість записів при програмуванні веб-ресурсів доводиться в таблицях бази даних, що працює під управлінням СУБД MySQL. Для цієї операції в мові SQL є спеціальна функція. Запит з е використанням можна модифікувати додаванням додаткових умов фільтрації - це дозволить отримати не тільки загальне кількість записів, а й кількість , що задовольнить додатковим умовам.
Інструкція
1
Використовуйте функцію Count в поєднанні з командою Select для складання запиту, який повинен повернути кількість записів в цікавій для вас таблиці бази даних. Якщо цієї функції як параметр передати зірочку (* - вайлдкард), перераховані будуть всі записи, значення яких відрізняється від Null. Крім Count в запиті, як зазвичай для команди Select, має бути вказана назва таблиці. Наприклад, для з'ясування кількості записів в таблиці з назвою allCustomers запит можна записати так: SELECT COUNT (*) FROM allCustomers;
2
Якщо потрібно отримати кількість записів, у яких в певне поле таблиці вміщено хоч якесь значення, крім значення Null, вкажіть ім'я цього поля замість зірочки у функції Count. Скажімо, поле creditSum таблиці allCustomers призначене для зберігання інформації про суму виданих кредитів кожного з клієнтів, перерахованих у цій таблиці. Тоді запит про число записів з першого кроку можна відкоригувати, щоб він повертав кількість клієнтів, яким кредит був виданий. Виглядати запит після редагування може так: SELECT COUNT (creditSum) FROM allCustomers;
3
Для підрахунку записів з унікальним значенням в певному полі додайте Distinct до його імені у функції Count. Наприклад, якщо таблиця містить повторювані записи, які відносяться до різних клієнтам в поле clientName, то кількість клієнтів, які в них згадуються, можна отримати з використанням такого запиту: SELECT COUNT (DISTINCT clientName) FROM allCustomers;
4
При наявності доступу до додатка PhpMyAdmin все значно спрощується, так як відпадає необхідність складати sql-запит самостійно. Після авторизації в цій програмі перейдіть на сторінку з інформацією про базу даних, яка містить потрібну таблицю - виберіть її назву в списку, що випадає лівого фрейма. У правий фрейм буде завантажений список таблиць цієї бази, в колонці «Записи» якого ви й знайдете шукане значення для кожної з них.