Як знайти точку Фішера.

Метод Фішера , або кутовий перетворення Фішера, - це критерій зіставлення двох елементів, цікавлять дослідника, по частоті. Метод дозволяє оцінити достовірність відмінностей між процентними частками двох вибірок, де зареєстрований зацікавив ефект. Як правило, він застосовується в практичних дослідженнях психологів та економістів.
Інструкція
1
Часто зустрічаються ситуації конкуренції між двома певними проектами, наприклад, взаємопов'язаними А і В, в яких NPVA> NPVB> 0, а r
2
В наведеному випадку важливо визначити, який проект найкраще прийняти, виходячи з максимізації збільшення цінності компанії. Отримати відповідь на таке питання можна просто, розрахувавши значення точки Фішера.
3
Накреслите відповідний графік. Пам'ятайте, графічно точка Фішера - це місце перетину двох NPV проектів. Означає вона, що при певній процентній ставці, NPV проектів будуть однакові. Визначте за графіком показники обох проектів та їх місце на малюнку по відношенню до точки Фішера.
4
Прийміть рішення про вигідність проекту А, якщо ставка дисконтування менше ставки відсотка, коли NPV проектів будуть однакові.
5
Прийміть рішення про вигідність проекту В, якщо ставка дисконтування більше ставки відсотка, коли NPV проектів будуть однакові.
6
Зробити дані обчислення можна не тільки графічно, а й шляхом складання приростного потоку двох цікавлять проектів. Для цього виконайте наступні дії. Визначте різницю між грошовими потоками за певний період одного з проектів та іншого.
7
Обчисліть IRR приростного потоку, який був знайдений вами. В тому випадку, коли IRR більше ставки дисконтування - найкраще віддати перевагу проекту з найнижчою IRR.
8
При цьому важливо знати, що при використанні методу NPV (метод Фішера) для визначення ефективності інвестицій, що надходять грошові кошти реінвестуються за нижчою ставкою, яка дорівнюватиме для підприємства ціні позикового капіталу.
9
У разі використання методу IRR для визначення зазначеного вище показника, у компанії є якісь інші можливості реінвестування, де прибутковість буде дорівнює IRR.
10
Оскільки IRR обов'язково повинна бути рівна або більше r, то переважним критерієм відбору все ж для великих проектів є NPV, тому що в цього показника ризик недоотримання доходу набагато менше, а, отже, його частіше інших використовують як « перестраховки ».