Як оформляти посилання з інтернету в списку літератури. Як по госту оформити посилання на повідомлення інформагенства.

Електронні документи визнані повноправними джерелами інформації. Їх цитують в популярних виданнях, наукових дослідженнях, студентських курсових і дипломних проектах. Посилання на інтернет-джерела оформляються відповідно до вимог ГОСТ 7.82-2001 «Бібліографічний опис електронних ресурсів» і ГОСТ 7.0.5-2008 «Бібліографічна посилання. Загальні вимоги та правила складання ».
Вам знадобиться
  • - комп'ютер;
  • - доступ до інтернету.
Інструкція
1
Визначте вид цитованого вами документа. Оформити посилання можна на сайт в цілому, окрему web-сторінку, on-line-книгу або її частина, інтернет-журнал або статтю з нього і т.д. Від виду документа залежить склад опису.
2
Завжди оформляйте посилання мовою оригіналу. Приміром, цитуючи статтю з американського інтернет-журналу, відомості про неї у списку літератури приводите тільки англійською мовою. Інформацію для опису документа беріть тільки з нього самого. Уважно вивчіть головну сторінку сайту і той web-розділ, в якому розміщена публікація. Якщо який-небудь елемент опису знайти не вдалося, пропустіть його.
3
Запам'ятайте основні відомості, які необхідно вказати при оформленні посилання на інтернет-джерело: 1. Автор публікації. В описі вкажіть прізвище та ініціали без розшифровки, наприклад: «Іванов І.І.». Зверніть увагу на те, що автор повинен бути творцем саме цитованого вами тексту, а не інтернет-сайту. Після цього елемента в описі ставиться точка.2. Назва документа. Тут потрібно вказати назву конкретної публікації або web-сторінки. Наприклад: «10 способів розбагатіти» або «Міська довідкова відповідає». 3. Тип документа. Використовуйте стандартне формулювання «електронний ресурс». Цей елемент полягає у квадратні дужки: [Електронний ресурс]. 4. Відомості про відповідальність. Тут перераховують авторів публікації, якщо їх більше трьох, або організацію, в якій створено електронний документ. Частіше використовується при описі книг. Перед цим елементом опису ставиться коса риса. Наприклад: «/І. І. Іванов, В. В. Петров, С.С.Сідоров, І.К.Кіріллов та ін.» Або «/НДІ офтальмології» .5. Відомості про основний документ. Використовується при складанні опису частин книг або статей з журналів. Елементу передують дві косі риси. Наприклад: «//Вісник Академії Наук». 6. Місце і дата публікації. Для книг цей елемент буде виглядати так: «М., 2011». В описі електронних статей вказують рік і номер журналу: «2011. № 3 ». 7. Примітки. Вкажіть відомості, важливі для розуміння специфічних характеристик інтернет-документа: системні вимоги для перегляду сторінки (наприклад, необхідність графічного редактора), обмеження доступу до ресурсу (наприклад, після платної реєстрації) і т.д. 8. Електронна адреса та дата звернення до документа. Вкажіть абревіатуру URL, замещающую російське словосполучення «Режим доступу». Далі приведіть повний http-адресу сайту або окремої сторінки. У дужках напишіть дату, коли ви відвідали цей інтернет-ресурс, наприклад: «(Дата звернення: 25.12.2011)». Конкретне число бажано вказувати завжди, тому електронні документи часто змінюють свою «прописку» або зникають зовсім.
4
Вивчіть наведені нижче приклади найбільш поширених посилань на інтернет-документи. Складіть опис цитованого вами документа, спираючись на один з них.
5
Посилання на сайт в целомМосковскій державний університет ім. М.В.Ломоносова: [Електронний ресурс]. М., 1997-2012. URL: http://www.msu.ru. (Дата звернення: 18.02.2012) .Ссилка на web-страніцуІнформація для вступників: [Електронний ресурс]//Московський державний університет ім. М.В.Ломоносова. М., 1997-2012. URL: http://www.msu.ru/entrance/. (Дата звернення: 18.02.2012).
6
Посилання на on-line-журналСекретарь-референт. 2011. № 7: [Електронний ресурс]. URL: http://www.profiz.ru/sr/7_2011. (Дата звернення: 18.02.2012) .Ссилка на on-line-статьюКаменева Е.М. Форми реєстрації документів://Секретар-референт. 2011. № 7. URL: http://www.profiz.ru/sr/7_2011/formy_registracii_dokov. (Дата звернення: 18.02.2012).
7
Посилання на on-line-кнігуСтепанов В. Інтернет у професійній інформаційній діяльності: [Електронний ресурс]. 2002-2006. URL: http://textbook.vadimstepanov.ru. (Дата звернення: 18.02.2012) .Ссилка на частину on-line-книги Степанов В. Електронні документи інтернет: опис та цитування: [Електронний ресурс]//Степанов В. Інтернет у професійній інформаційній діяльності. 2002-2006. URL: http://textbook.vadimstepanov.ru/chapter7/glava7-2.html. (Дата звернення: 18.02.2012).
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=2BQr19Vo4YQ
Будь наукова робота, будь то курсова робота, диплом, дисертація або стаття, повинна містити список використаної літератури і джерел . Незважаючи на те, що в кожному навчальному закладі є свої нюанси, наведемо найбільш поширені правила, що пред'являються до оформлення даного списку.
Інструкція
1
Список використаної літератури в обов'язковому порядку повинен включати в себе всі джерела, які ви використовували в роботі. Це і статті з журналів і газет, і монографії, і підручники, і навіть художня література. В список необхідно вносити як ті джерела, які ви цитували в тексті наукової роботи, так і ті, з якими ви звірялися при написанні.
2
Спочатку використана література групується за типами документів. Першу групу складають нормативні акти (кодекси, закони, накази відомств, розпорядження уряду та укази президента) і стандарти, другий - монографії (книги і підручники), третю - статті, четверту - інтернет-істочнікі.Существуют також інші типи документів, які можуть використовуватися в науковій роботі і включатися в список джерел : відеозапис, звукозапис, ізоматеріал, карти, ноти, рукопис та ін.
3
У кожній групі джерела розташовуються в алфавітному порядку. Окремо групуються джерела, назви яких містять букви кириличного алфавіту, окремо - латинського.
4
При внесенні джерела в список використаної літератури необхідно вказувати не тільки назву монографії, але також повний список авторів, які над нею працювали , видавництво, кількість сторінок і рік випуска.Прі внесення в список статті в обов'язковому порядку вказується назва та номер журналу, а також сторінка, з якої починається стаття, і загальна кількість сторінок, яке вона занімает.Для нормативних актів зазначається повне найменування документа, його номер і дата прінятія.В випадку, якщо інформація взята з інтернет-джерела, у списку використаної літератури необхідно вказати не тільки найменування та адресу сайту, але і повна адреса інтернет-сторінки , звідки була взята інформація.
Зверніть увагу
Вимоги до оформлення списку використаної літератури та джерел завжди вказуються в методичних рекомендаціях, що випускаються навчальним закладом.