Як знайти проекцію.

У прямокутному трикутнику існує два види сторін - коротка сторона «катет» і довга сторона «гіпотенуза». Якщо провести проекцію катета на гіпотенузу, та розділиться на два відрізки. Щоб визначити величину одного з них, потрібно прописати набір вихідних даних.
Інструкція
1
У вихідних даних завдання може бути прописана довжина гіпотенузи D і довжина катета N, чию проекцію потрібно знайти. Щоб визначити величину проекції Nd, скористайтеся властивостями прямокутного трикутника. Визначте довжину катета A, використовуючи той факт, що середнє геометричне, взяте від довжини гіпотенузи і проекції катета, дорівнює шуканої величиною катета. Тобто N =? (D * Nd).
2
Враховуючи, що корінь з добутку означає те ж саме, що і середнє геометричне, зведіть в квадрат значення N (довжину шуканого катета), і розділіть на довжину гіпотенузи. Тобто Nd = (N/? D)? = N?/D.В Вихідних даних задачі довжина можуть бути дані значення тільки катетів N і T. У цьому випадку довжину проекції Nd знаходите за допомогою теореми Піфагора.
3
Визначте довжину гіпотенузи D, використовуючи значення катетів? (N? + T?) І підставте отримане значення в формулу для знаходження проекції. Для чого Nd = N?/? (N? + T?).
4
Якщо у вихідних даних міститься інформація про довжину проекції катета Rd і величиною гіпотенузи D, то довжину проекції другого катета Nd обчисліть за допомогою найпростішої формули вирахування - Nd = D - Rd.
5
У ситуації, коли відомо лише значення довжини гіпотенузи D і дано просте співвідношення довжин катетів (m/h) зверніться за допомогою до формул з першого кроку і третього кроку.
6
Відповідно до формули з першого кроку прийміть як факт, що співвідношення проекцій Nd і Rd прирівнюється до співвідношення квадратних значень їх довжин. Тобто Nd/Rd = m?/H ?. Також сума проекцій катетів Nd і Rd дорівнює довжині гіпотенузи.
7
Виразіть значення проекції катета Rd через шуканий катет Nd і підставте в формулу підсумовування. В результаті ви отримаєте Nd + Nd * m?/H? = Nd * (1 + m?/H?) = D, після чого виведіть формулу знаходження Nd = D/(1 + m?/H?). Значення Nd і вкаже величину шуканого катета.