Як розрахувати ємність конденсатора.

Ємність конденсатора залежить від відстані між обкладинками, їх площі, а також відносної діелектричної проникності розташованої між ними середовища. Вона обернено пропорційна першому з цих параметрів і прямо пропорційна двом іншим.
Інструкція
1
Розрахуйте площа однієї з обкладок (якщо вони різні, то меншою з них), попередньо перевівши вихідні дані в метри. Спосіб розрахунку залежить від форми пластини. Наприклад, для прямокутника: S = ab, де S - площа (м2), a - довжина (м), b - ширина (м); для кола: S =? (R ^ 2), де S - площа (м2) ,? - Число «пі», +3,1415926535 (безрозмірна величина), R - радіус (м) .В деяких конденсатора х обкладки для компактності згорнуті в рулон. Тоді при обчисленнях вважайте їх розгорнутими.
2
По таблиці, посилання на яку наведено в кінці статті, дізнайтеся діелектричну проникність середовища, розташованої між обкладинками. Це безрозмірна величина, що дорівнює для вакууму одиниці. У повітря вона настільки близька до одиниці (1,00058986), що її нерідко для простоти приймають за 1.
3
Вихідні дані підставте в формулу: C = (? Абс. Вак. *? Отн. Вещ. * S)/d, де C - ємність (Ф),? абс. вак. - Абсолютна діелектрична проникність вакууму, +8,8541878176 (Ф/м),? отн. вещ. * S - відносна діелектрична проникність речовини (безрозмірна величина), S - площа меншою з обкладок (м2), d - відстань між обкладинками (м).
4
На самих конденсатора х і в схемах ємність прийнято позначати не у Фарада або мілліфарад, а, залежно від величини, в мікрофарадах, нанофарадах і пікофарад. Переведіть результат розрахунку в ті з цих одиниць, в яких його найбільш зручно представляти.