Як вивантажити список. Як вивантажити номенклатуру.

Розробка користувальницького інтерфейсу в більшості середовищ програмування увазі роботу з вікнами. У тому числі і заповнення полів віконної форми, що виконується зазвичай шляхом завантаження в елемент заздалегідь визначеного списку даних. Список може статично зберігатися в масиві або формуватися динамічно в процесі виконання програми. Методи вивантаження інформації в віконний елемент відрізняються при створенні програми в різних середовищах розробки.
Інструкція
1
В середовищі Visual Basic список являє собою масив рядків, посилатися на який можна за допомогою властивості List - списку рядків в елементі управління. Подібним властивістю володіють всі віконні елементи, в які можна додавати строковую інформацію. Для вивантаження даних в елемент поля зі списком використовуйте наступну конструкцію: lstMyList.AddItem ("Перший примірник"), де lstMyList - найменування об'єкта поля зі списком, AddItem - метод додавання рядка з інформацією, що міститься в дужках і лапках (). При додаванні в елемент всього списку, що зберігається в масиві, код програми буде виглядати наступним чином: Dim MasSp (10) As String//оголошення масиву на 10 рядків Dim i As LongFor i = 1 To 10//цикл додавання рядків lstMyList.AddItem MasSp (i) Next iДанний цикл заповнює віконний елемент lstMyList списком з 10 рядків, що містяться в масиві MasSp.
2
середу Delphi надає можливості обробки віконних елементів також через об'єкт і вказівку властивості конкретного компонента. Використовуваний при цьому синтаксис мови Pascal дозволяє вивантажити список за допомогою установки циклу. Послідовне додавання рядків із списку реалізуйте аналогічно представленому коду: var MasSp: array [1..10] of String; k: Integer; for k: = 1 to 10 doListBoxMy.Items.Add (MasSp [k]); Тут ListBoxMy - назва об'єкта віконного елемента, Items - властивість, що забезпечує доступ до рядків, Add - метод, який додає рядки з масиву MasSp в компонент.
3
При програмуванні в популярній середовищі Qt принцип звернення до віконних елементам схожий, відмінності лише в синтаксисі використовуваної мови С ++. Для вивантаження даних в поля випадаючих або звичайних списків отримаєте доступ до елементів. Потім використовуйте одну з функцій додавання рядків, наприклад, для QcomboBox і QListBox реалізований метод insertItem. З його допомогою можна поступово заповнити елемент рядками в циклі: QString MasSp; for (int i = 0; i