Як знайти відносну похибку.

Похибки вимірювань пов'язані з недосконалістю приладів, інструментів, методики. Точність залежить також від уважності та стану експериментатора. Похибки поділяються на абсолютні, відносні і наведені.
Інструкція
1
Нехай одноразове вимірювання величини дало результат x. Істинне значення позначене за x0. Тоді абсолютна похибка ? X = | x-x0 |. Вона оцінює абсолютну помилку виміру. Абсолютна похибка складається з трьох складових: випадкових похибок, систематичних похибок і промахів. Зазвичай при вимірі приладом беруть як похибки половину ціни поділки. Для міліметрової лінійки це буде 0,5 мм.
2
Істинне значення вимірюваної величини знаходиться в проміжку (x-? X; x +? X). Коротше це записується як x0 = x ±? X. Важливо вимірювати x і? X в одних і тих же одиницях виміру і записувати в одному і тому ж форматі числа, наприклад, ціла частина і три цифри після коми. Отже, абсолютна похибка дає кордону інтервалу, в якому з деякою вірогідністю знаходиться істинне значення.
3
Відносна похибка виражає відношення абсолютної похибки до дійсного значення величини:? (X) =? X/x0. Це безрозмірна величина, вона може записуватися також у відсотках.
4
Вимірювання бувають прямі і непрямі. В прямих вимірах відразу змиритися шукана величина відповідним приладом. Наприклад, довжина тіла вимірюється лінійкою, напруга - вольтметром. При непрямих вимірах величина знаходиться за формулою залежності між нею і заміряли величинами.
5
Якщо результат являє собою залежність від трьох безпосередньо вимірюваних величин, що мають похибки? X1,? X2,? X3, то похибка непрямого виміру? F =? [(? X1 •? F/? x1)? + (? x2 •? F/? x2)? + (? x3 •? F/? x3)?]. Тут? F/? X (i) - приватні похідні від функції по кожній з безпосередньо вимірюваних величин.
Корисна порада
Промахи - це грубі неточності вимірювань, що виникають при несправності приладів, неуважності експериментатора, порушенні методики експерименту. Щоб зменшити ймовірність таких промахів, при проведенні вимірювань будьте уважні і детально розписуйте отриманий результат.