Як читати баланс.

Ідентифікатором фінансового стану будь-якої компанії є її бухгалтерський баланс, тобто документ з інформацією про становище фірми на певний момент часу. Читання такого балансу складається з декількох пунктів.

Інструкція
1
Спочатку вам знадобиться провести попередній аналіз, тобто перевірити зовнішнє оформлення документа. Справа в тому, що кожен бухгалтерський баланс повинен мати певний зовнішній вигляд, а саме відображати повну назву фірми, всі її реквізити, також повинна бути відзначена і дата складання документа.
2
Обов'язково перевірте ще й відповідність активів з пасивами (сума значень в одній і тій же групі повинна збігатися), зміна валюти балансу. Останньою називається підсумкова сума по пасиву або активу. Хороший знак - це її збільшення. Якщо ж сума залишилася на колишньому рівні або стала менше, потрібно проведення додаткових перевірок.
3
Послідовно проаналізуйте активи і пасиви. Зробити це можна за допомогою двох способів. Перший - вертикальний: при ньому ви визначаєте долю важливих статей у валюті балансу. Можна поступити і по-іншому, тобто порівнювати величину уже кожної статті та її значення за попередньою датою. Крім того, необхідно зіставити темп зростання оборотних активів з темпами позаоборотних.
4
Виробничим підприємствам слід звертати увагу на статтю під назвою "Запаси" та відслідковувати її. Це потрібно для того щоб не допустити "затоварення". Однак потрібно зазначити, що для торгових фірм даний пункт є абсолютно не важливим.
5
Тепер приступайте до перевірки пасивів бухгалтерського балансу. Тут дуже важливим виявиться співвідношення власного і позикового капіталів. Зауважте, що ймовірність неплатоспроможності організації виявиться досить високою, якщо велика частка позикового капіталу. Так що має сенс підрахувати також і темпи приросту свого капіталу. Ефективність всієї діяльності відображатиметься і в зростанні фондів, резервів і нерозподіленого прибутку.
6
Читання балансу крім всіх перерахованих пунктів буде включати в себе розрахунок основних коефіцієнтів. Саме вони будуть характеризувати фінансові можливості фірми, її платоспроможність. Розрахуйте ліквідність за допомогою трьох показників: швидкого, поточного та показника абсолютної ліквідності. Завдяки їм з'явиться можливість отримати більш-менш повну і ясну картину про справжній стан справ в організації. Не забудьте розрахувати чисті активи, а також коефіцієнт фінансової автономії.