Як задати змінну.

У програмуванні змінна є ідентифікатором, що вказує на область пам'яті з зберігаються там даними. Мінлива задається унікальним ім'ям і повинна мати тип, що визначає безліч прийнятих нею допустимих значень. Перед будь-яким зверненням до змінної її необхідно явно проинициализировать.
Інструкція
1
Перед початком роботи зі змінною визначте її ім'я, тип і задайте первинне значення. Причому ім'я має бути унікально в межах області видимості даного коду програми.
2
В мові програмування Basic оголошення змінної задається наступним чином: Dim myName, де Dim - ключове слово опису, myName - ім'я змінної. Можна задати відразу кілька змінних, вказавши їх через кому: Dim myName, Address, City. В Basic у винятковому випадку змінна може бути задана неявно. Для цього достатньо згадати її ім'я усередині програмного коду. Але цей варіант використовувати не бажано, щоб уникнути накопичення помилок.
3
При написанні програми мовою Pascal для того, щоб задати змінну використовується оператор присвоювання «: =». Але на початку змінну необхідно оголосити і вказати її тип. Приклад коду програми: varmyName1: longint; myName2: real; myName3: char; Тут ключове слово var вказує на розділ оголошення, далі йдуть імена створюваних змінних і через знак «:» встановлюється їх тип. Щоб задати змінну , надайте їй початкове значення: myName1: = 10. Причому поміщаються дані повинні відповідати зазначеному при оголошенні типу.
4
Для завдання змінної в мові С (С ++) також оголосіть її і вкажіть тип даних. Оголосити можна змінну будь-якого дійсного типу, наприклад, так: int i. Задати змінної значення тут можна різними способами. Зокрема, за допомогою оператора присвоювання «=» як при її оголошенні, так і в сценарії програми. Для змінних мови С # можлива й динамічна ініціалізація, тобто НЕ константою, а обчислюваним виразом: double result = Math.Sqrt (i1 * i1 + i2 * i2). Тут змінної result в момент оголошення задається значення, що є результатом математичного обчислення на основі інших змінних.
5
Поставити змінну можна як локально в рамках однієї функції або класу, так і глобально для всього коду. В останньому випадку звертатися до змінної допустимо в будь-якому місці програми. Щоб задати глобальну змінну для коду, що міститься в одному файлі, опишіть її перед усіма функціями на самому початку програми.