Як знайти поріг рентабельності.

Розрахунок порога рентабельності є одним з аспектів аналізу прибутковості підприємства з точки зору привабливості для сторонніх інвесторів. Ця величина може бути представлена як в натуральному, так і в грошовому вираженні.
Інструкція
1
Фінансовий стан підприємства оцінюється багатьма показниками, одним з яких є поріг рентабельності. Ця величина дорівнює обсягу продажів в одиницях товару або в грошах, при якому компанія покриває всі витрати, але при цьому не отримує прибутку.
2
Поріг рентабельності представляє великий інтерес для потенційного інвестора, оскільки несе в собі інформацію про ступінь стійкості підприємства, його здатності отримати максимальний прибуток, оптимізуючи виробництво. Виходячи з цього, у оцінювача формується думка про здатність компанії виплачувати дивіденди і відсотки за кредит.
3
Розрахунок показника проводиться як в натуральному вираженні, так і в грошовому. Відповідно, існує дві формули для обчислення цієї величини: ПРД = В * Рпост/(В - Рпер), ПРН = Рпост/(Ц - ЗСпер), де: ПРД і ПРН - поріг рентабельного грошовий і натуральний (в штуках товару), В - виручка, Рпост - постійні витрати, Рпер - змінні витрати, Ц - ціна одиниці продукції, ЗСпер - середні змінні витрати.
4
Необхідно дати кілька пояснень з приводу складових величин формул. Постійні витрати - це витрати, які є постійною величиною, що не залежить від обсягу реалізації і від напряму його зміни (зростання/падіння). Величина змінних витрат прямо пропорційна обсягу продажів і змінюється разом з ним. Середні змінні витрати - це та ж величина на одну одиницю товару.
5
За формулами видно, що при розрахунку порога рентабельності в натуральному вираженні цей показник дорівнює співвідношенню між постійними витратами і величиною, на яку ціна штуки товару перевершує питомі змінні витрати. Тобто можна сказати, що при збігу цих показників настане точка беззбитковості, коли підприємство не несе збитків, але і не отримує прибутку.
6
Грошовий показник враховує суму виручки, це співвідношення величин покриття обох видів витрат. Такий поріг рентабельності привабливіший для потенційного кредитора, оскільки робить більш наочними висновки про фінансову віддачі діяльності підприємства.
7
З метою підвищення ефективності аналізу економісти переважно будувати графіки, на яких відображаються лінії всіх показників. Осі координат в даному випадку представляють обсяг товару і прибуток відповідно. Поріг рентабельності досягається в тому випадку, якщо крива доходів перетинає і йде вище лінії загальних витрат.