Як обчислити еквівалент.

Практично кожен у шкільні чи студентські роки стикався з вирішенням завдань з хімії, а деякі продовжують займатися ними і донині, працюючи в даній області або просто допомагаючи дитині по навчанню. Різновидами хімічних задач є задачі з еквівалентами , обчислюючи які ви можете зіткнутися з деякими труднощами.
Інструкція
1
Як відомо, еквівалентом речовини або просто еквівалентом прийнято називати частку (реальну або уявну), яка повинна бути еквівалентна електрону або катиону водню в окисно-відновних або іонообмінних реакціях, відповідно, шляхом з'єднання з одним з атомів водню, його заміщення або вивільнення. Так, наприклад, в хімічній реакції HCl + NaOH = NaCl + H2O еквівалентом буде реальна частка - іон Na +, а в реакції 2HCl + Zn (OH) 2 = ZnCl2 + 2H2O - умовна частинка Zn (OH) 2.
2
Крім того, в даний час під терміном «еквівалент речовини» нерідко мають на увазі еквівалентну кількість речовини або ж кількість еквівалентів речовини. Під усім цим розуміють таку кількість моль того чи іншого речовини, яка в розглянутій реакції еквівалентно одному моль катіонів водню.
3
Обчислити значення еквівалента в реакції, можна і не вдаючись до його сполукам з атомами водню. Це означає, що еквівалент речовини можна визначити, знаючи склад з'єднання речовини з іншим хімічним елементом, у якого значення еквівалента вже заздалегідь відомо.
4
Еквіваленти складних речовин можна дізнатися, виходячи із закону еквівалентності, який був відкритий німецьким хіміком І. В. Ріхтером в 1792 році. Даний закон говорить, що всі речовини, що вступають один з одним у хімічну реакцію, реагують в еквівалентних відносинах. Дане формулювання можна виразити формулою наступного виду: m1Е2 = m2Е1.
5
Таким чином, еквіваленти складних речовин, відповідно до закону еквівалентів та вищенаведеною формулою, будуть обчислюватися так: Еквівалент Оксиду = (Молярна Маса Оксиду)/(Валентність Елементу * Число Атомів Елемента); Еквівалент Кислоти = (Молярна Маса Кислоти)/(Основність Кислоти); Еквівалент Підстави = (Молярна Маса Підстави)/(Кислотність Підстави).