Як визначити зростання.

Показник зростання необхідний аналітикам, щоб розуміти закономірності, що відбуваються в масштабах підприємства, міста, країни або всього світу. Для визначення зростання використовують дані, що зберігаються в комітетах статистики. Більшість таких даних є загальнодоступними, що дозволяє будь-якій людині аналізувати зростання економічних та інших явищ.
Інструкція
1
Чітко сформулюйте, які економічні показники вам потрібні і за який період. Для визначення зростання знадобляться всього два показника - наприклад, рівень цін на бензин на початку і кінці цікавить вас періоду часу.
2
Зробіть запит до комітету статистики або інші органи статистики, що знаходяться у вашій місцевості. Як правило, там є консультанти, які проінформують про порядок і терміни подачі та виконання вашої заявки. Процедура отримання початкових даних дуже п зростання .
3
Знайдіть різницю між двома показниками. Нехай ціни дорівнюють 12 і 18 рублів за літр бензину, відповідно на початок і кінець тимчасового періоду. Тоді різниця дорівнює 6 рублів. Це - зростання цін в рублях.
4
Виразіть зростання в процентах. 6/12 = 0,5. І множимо на 100%. 0,5 * 100 = 50%. Таким чином, за аналізований період зростання цін на бензин склав 50%.
5
Зробіть необхідні висновки. Зростання зазвичай порівнюється з чимось. Наприклад, ви можете аналогічно розрахувати зростання цін на бензин за цей же період в іншій країні. І зробити відповідні висновки.
Зверніть увагу
Навіть в найпростіших розрахунках бувають помилки. Перед початком обчислень переконайтеся, що початкові дані виражені в одних і тих же одиницях виміру. Наприклад, тільки в рублях або тільки в тисячах рублів.
Корисна порада
Дані про зростання будь-яких показників малоїнформатівни самі по собі, хоча все залежить від цілей розрахунку. Щоб отримати загальну картину, розрахуйте ріст за великий проміжок часу, наприклад, за 50 років, з року в рік. Потім побудуйте гістограму. Тоді висновки можна робити в контексті загальної картини.
У математичній статистиці часто використовується поняття темп росту, яке характеризує інтенсивність динаміки того чи іншого явища. Для його визначення необхідне знання початкового, базисного показника і декількох проміжних, виміряних з рівними інтервалами. Щоб визначити середньорічний темп росту, в якості тимчасового інтервалу слід використовувати календарний місяць.
Інструкція
1
В окремому випадку, коли є тільки два значення показників - базисний (Пб) і поточний (Пт), темп росту визначте за формулою: Тр = (Пт/Пб) * 100% .При визначенні середньорічного темп а росту в якості базового показника використовується чисельна величина, що характеризує досліджуване явище, виміряна на кінець попереднього періоду, тобто на 1 січня того року, для якого визначається середньорічний темп росту. Це значення має бути виражене у абсолютних величинах.
2
Якщо темп росту розраховується як коефіцієнт, то базовий показник приймається за 1 або за 100, якщо рахувати його в процентах. При розрахунку базових темп ов росту для кожного місяця року всі показники на кінець кожного місяця співвідносяться до базового показника на 1 січня. Якщо ви будете розраховувати ланцюгові показники, то за базовий слід приймати показник попереднього періоду. Для розрахунку середньорічного темп а росту зручніше користуватися ланцюговими показниками.
3
Аналізований період становить календарний рік - від 1 січня до 31 грудня. Вам необхідно мати відомості і значення показників в абсолютних величинах на кінець кожного місяця, разом з базовим значенням їх кількість повинна дорівнювати 13. Розрахуйте ланцюгові темп и росту для кожного місяця. У вас повинно вийти 12 значень темп ов росту на кожен календарний місяць. Це дуже важливі характеристики. Якщо розрахувати їх для декількох років і проаналізувати отримані результати, ви зможете побачити і потім врахувати сезонні їх коливання.
4
Середньорічний показник темп а росту (Сгтр) вже вільний від впливу сезонності. Щоб визначити його, складіть всі ланцюгові показники за рік і розділіть їх на 12: Сгтр = (ТР1 + ТР2 + Тр3 + ... + Тр11 + Тр12)/12.
Корисна порада
Показники середньорічних темпів росту за декілька років використовуються при довгостроковому прогнозуванні і для аналізу динамічних змін характеризують розвиток того чи іншого явища в економіці, промисловості та фінансах.