Як розрахувати середній вік працівників. розрахунок середнього віку працівників підприємства.

Середній вік співробітників організації розраховується за звітний період на підставі кадрових документів. Чим вищий цей показник, тим досвідченіше колектив.
Інструкція
1
Складіть список працівників станом на перше число місяця, наступного за звітним періодом. Включіть в нього число, місяць і рік народження кожного працівника. Вирахуйте вік кожного співробітника організації за цим списком.
2
Розрахуйте середній вік працівників за формулою розрахунку середньої величини: Х = (Х1 + Х2 + Х3 .... + Хn)/С, де: - Х - середній вік працівників організації; - Х1, Х2, Х3 ... Хn - вік кожного працівника; - С - кількість працівників в організації ( спискова чисельність) на перше число місяця, наступного за звітним періодом.
3
Використовуючи зазначену формулу, складіть вік и всіх працівників підприємства і поділіть отримане число на облікову чисельність співробітників. Таким чином розрахувати середній вік працівників підприємства дуже просто. Трохи складніше буде обчислити їх середню чисельність.
4
Знайдіть середню чисельність працівників за місяць за формулою: Середня чисельність = Середньооблікова чисельність + Середня чисельність сумісників + Середня чисельність осіб, які працюють за цивільно-правовими договорами.
5
Визначте середньоспискову чисельність працівників, для цього складіть дані про їх облікової чисельності за кожен календарний день місяця, включаючи святкові і вихідні дні, а потім поділіть це число на кількість календарних днів у місяці. При складанні списку працівників для цього розрахунку не включайте в нього зовнішніх сумісників, осіб, що виконують роботу за договорами цивільно-правового характеру, працівників, спрямованих на навчання, жінок, що знаходяться у відпустках по вагітності та пологах, і працівників, що знаходяться у відпустці по догляду за дитиною, наданому додатково.
6
Розрахуйте середню чисельність зовнішніх сумісників. Визначте загальну кількість людино-днів, відпрацьованих усіма сумісниками за місяць, і поділіть це число на планову кількість робочих днів у місяці.
7
Обчисліть середню чисельність осіб, які працювали в звітному періоді за договорами цивільно-правового характеру. Підрахуйте їх сумарну Облікова чисельність, а потім поділіть її на кількість календарних днів у місяці.
8
Розрахуйте середню чисельність працівників за період, склавши знайдені значення середньооблікової чисельності, зовнішніх сумісників та осіб, які працювали за договорами цивільно-правового характеру.