Як знайти значення функції. Як знайти найменше значення функції.

Під поняттям функції в математиці розуміють зв'язок між елементами множин. Якщо говорити більш точно, це «закон», яким кожному елементу однієї множини (званому областю визначення) ставиться у відповідність деякий елемент іншої множини (званого областю значень).
Вам знадобиться
  • Знання в області алгебри і математичного аналізу.
Інструкція
1
Значення функції це якась область, значення з якої може приймати функція. Наприклад область значення функції f (x) = | x | від 0 до безкінечності. Щоб знайти значення функції в конкретній точці необхідно підставити замість аргументу функції його числовий еквівалент, отримане число і буде значення м функції . Нехай дана функція f (x) = | x | - 10 + 4x. Знайдемо значення функції в точці x = -2. Підставимо замість x число -2: f (-2) = | -2 | - 10 + 4 * (- 2) = 2 - 10 - 8 = -16. Тобто значення функції в точці -2 одно -16.
Зверніть увагу
Перш ніж шукати значення функції в точці - переконайтеся, що вона входить в область визначення функції.
Корисна порада
Аналогічним способом можна знайти значення функції декількох аргументів. Відмінність в тому, що замість одного числа необхідно буде підставити декілька - по числу аргументів функції.